header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه های شماره 54 و 55 فرزان - خرداد و تیر 1390  arrow پژوهشگران برگزیده: برترین دانشگاهها و شاخص‌ترین دانشمندان ایران
پژوهشگران برگزیده: برترین دانشگاهها و شاخص‌ترین دانشمندان ایران

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به آخرین آمار تولید علم ایران در سال 2011 گفت: تعداد مقالات 11 هزار و 650 عنوان اعلام شده و دانشگاه تهران با تولید یک هزار و 119 مقاله در 6 ماهه اول سال 2011 در جایگاه اول قرار دارد.
دکتر جعفر مهراد افزود: آخرین آمار تولید علم ایران بر اساس پایگاه های اطلاعاتی تامسون رویترز 11 هزار و 650 مقاله اعلام شده است.
وی افزود: پایگاه های این موسسه هر هفته روزآمد می شوند و شاهد هستیم که همواره بر تعداد تولیدات علم ایران افزوده می شود. بر اساس این گزارش، ایران توانسته است جایگاه 21 جهان را در بین کشورهای تولید کننده علم حفظ کند.

ردیف

نام دانشگاه

تعداد مقالات

رتبه مقالات

1

دانشگاه تهران

یک هزار و 119 مقاله

نخست

2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

885 مقاله

دوم

3

دانشگاه تربیت مدرس

677 مقاله

سوم

4

دانشگاه  صنعتی امیرکبیر

618 مقاله

چهارم

5

دانشگاه صنعتی شریف

581 مقاله

پنجم

6

دانشگاه شیراز

427 مقاله

ششم

دکتر مهراد خاطرنشان کرد: در میان دانشگاه هایی که در تولید علم سهم عمده ای دارند در 6 ماه اول سال 2011 میلادی، دانشگاه تهران با تولید یک هزار و 119 مقاله در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و شریف به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام میزان تولیدات علمی این دانشگاه ها به ترتیب 885 مقاله، 677 مقاله ، 618 مقاله و 581 مقاله اعلام کرد و افزود: دانشگاه شیراز با 427 مقاله رتبه ششم تولید علم را دارا است.
وی اضافه کرد: در بین رشته های موضوعی که مقالات دانشمندان ایرانی در آن حوزه به رشته تحریر درآمده مهندسی برق و الکترونیک با 753 مقاله در رده اول، علم مواد (چند رشته ای) با 668 مقاله در رده دوم و شیمی (چند رشته ای) با 662 مقاله در رده سوم نشسته است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: تعدادی از دانشمندان و پژوهشگران ایران در چاپ و انتشار مقاله های علمی در نشریات معتبر بین المللی از بقیه شاخص ترند که در این میان دکتر هاشمی با تولید 69 مقاله حائز رتبه اول در بین تمام استادان و اعضای هئیت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور شده است.


تعدادی از دانشمندان شاخص در چاپ و انتشار مقاله های علمی در نشریات معتبر بین المللی

ردیف

نام عضو هئیت علمی

تعداد مقاله

1

دکتر هاشمی / رتبه اول

69 مقاله

2

دکتر جعفری / رتبه دوم

62 مقاله

3

دکتر محمدی / رتبه سوم

59 مقاله

4

دکتر زینلی / رتبه چهارم

51 مقاله

5

دکتر احمد / رتبه پنجم

50 مقاله

وی افزود: دکتر جعفری، دکتر محمدی ، دکتر زینلی و دکتر احمد به ترتیب با تولید 62 مقاله، 59 مقاله ، 51 مقاله ، و 50 مقاله رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. دکتر هاشمی، دکتر جعفری، دکتر محمدی ، دکتر زینلی از اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات فیزیک نظری هستند.
دکتر مهراد یادآور شد: دانشمندان ایران در چاپ مقالات خود با دانشمندان سایر کشورها همکاری می کنند. در این بین تعداد 531 مقاله با همکاری ایرانیان مقیم ایالات متحده و یا دانشمندان این کشور نوشته شده است. در رده دوم کشور کانادا قرار دارد که سهم این کشور 294 مقاله است که مشترکاً با همکاری دانشمندان ایرانی نوشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه همکاری مشترک، انگلستان در جایگاه سوم قرار دارد و تعداد 273 مقاله با همکاری ایرانیان و دانشمندان دانشگاههای این کشور به رشته تحریر در آمده است. رتبه چهارم و پنجم به آلمان و فرانسه هر کدام به ترتیب با 242 و 173 مقاله تعلق دارد.

صفحات اجتماعی