header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه های شماره 54 و 55 فرزان - خرداد و تیر 1390  arrow سیاستگزاری پژوهش: اطلاع رسانی حوزه آموزش و پژوهش علوم پزشکی یکپارچه می شود.
سیاستگزاری پژوهش: اطلاع رسانی حوزه آموزش و پژوهش علوم پزشکی یکپارچه می شود.

سامانه اطلاع رسانی مشترک حوزه آموزش و پژوهش علوم پزشکی از سوی معاونت های تحقیقات و فناوری و آموزشی وزارت بهداشت ایجاد خواهد شد.
جلسه مشترک معاون تحقیقات و فناوری و معاون آموزشی وزارت بهداشت برگزار و در آن تاکید شد که سامانه اطلاع رسانی مشترک بین معاونتهای تحقیقات و فناوری و آموزش پزشکی ساماندهی و راه اندازی شود.
دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به این خبر گفت: اجرای این طرح باعث می شود اطلاع رسانی به پژوهشگران و دانشجویان علوم پزشکی از اقدامات انجام گرفته در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی، ساماندهی و به روز شود.
دکتر قانعی با اعلام اینکه 70 درصد مراحل اجرای این طرح عملیاتی شده است، افزود: در این طرح تمام سایتهای اطلاع رسانی، سامانه ها و پایگاه های اینترنتی در یک سامانه الکترونیکی تجمیع شده و کاربران این سامانه از جدیدترین دستاوردهای آموزشی پژوهشی، تجهیزات پزشکی، دارویی و حتی پیشرفتهای جراحی آگاه می شوند.

صفحات اجتماعی