header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه های شماره 54 و 55 فرزان - خرداد و تیر 1390  arrow خدمات فرزان: معرفي خدمات مديريت اطلاعات بالینی
خدمات فرزان: معرفي خدمات مديريت اطلاعات بالینی

موسسه فرزان با تکیه بر تجارب 10 ساله در زمینه مدیریت اطلاعات پژوهشی و بالینی به عنوان سازمان تخصصی مدیریت اطلاعات و با طراحی و ارائه نرم افزار آنلاین مدیریت اطلاعات بالینی فرادیتا، در راستاي مدیریت و اجراي طرحهای تحقيقاتی باليني بویژه طرحهای چند مركزي (Multi-center)، ارائه خدمت می کند.

• نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت اطلاعات فرادیتا
• طراحي و ايجاد سامانه های ثبت اطلاعات بیماریها (Diseases Registry)
• طراحي پرسشنامه های الکترونیک
• كد گذاري داده ‌ها (Data Coding)
• ورود، پردازش و پاكسازي داده‌ها (Data Entry, Processing, and Clearing)
• پايش اطلاعات (Monitoring)
• تحلیل آماری داده ها (Statistical Analysis)

کلیه مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها، مرکز درمانی و پژوهشگران می توانند طی تماس با بخش مدیریت اطلاعات موسسه فرزان، ضمن آشنایی بیشتر با خدمات این حوزه، از مشاوره رایگان کارشناسان این بخش بهره مند گردند.

صفحات اجتماعی