header image
Home arrow صفحه اصلي arrow صفحه اصلي arrow کتاب "مدیریت و هوشمندی سازمان" توسط انتشارات موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد.
کتاب "مدیریت و هوشمندی سازمان" توسط انتشارات موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد.

 

  کتاب مدیریت و هوشمندی سازمان به قلم آقای جهانگیر عباسپور نقنه در 315 صفحه تالیف و توسط انتشارات موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد. این کتاب حاوی مطالب ارزشمندی در ارتباط با مدیریت هوشمند در سازمان های نوین می باشد. سرفصلهای این کتاب شامل موارد زیر می باشد:
 • پیشینه و تاریخچه مدیریت
 • پیشگامان دانش مدیریت نوین ایران
 • مکتب‌های مدیریت
 • نقش مدیر در سازمان
 • وظایف مدیران (فرآیند مدیریت)
 • برنامه‌ریزی
 • سازماندهی
 • ویژگی‌ها و مشخصات سازمان‌های نوین
 • عامل‌های کارساز در گزینش ساختار
 • به کارگیری منابع
 • رهبری و راهنمایی
 • مهارت‌های مدیریت امروز
شابک این کتاب، 1-02-6135-600-978 می باشد و با قیمت 25500 تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
صفحات اجتماعی