header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 24 فرزان - آذر 1387 arrow جشنواره های پژوهشی: برترین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
جشنواره های پژوهشی: برترین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، کمیته های تحقیقات دانشجویی و مجلات برتر حوزه علوم پزشکی را برای تقدیر در چهاردهمین دوره جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، فعالیتهای دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه پژوهش و نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برای معرفی در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد.


رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی
بر اساس این ارزشیابی در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در میان دانشگاه علوم پزشکی تیپ سه نیز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عنوان دانشگاههای برتر انتخاب شدند.

درمیان سایر دانشگاهها، دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس به عنوان دانشگاه برتر انتخاب شده است. همچنین دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله به عنوان دانشگاه برتر در حوزه بهره وری پژوهش انتخاب شد.


رتبه های برتر مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور
در میان گروه مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف مستقل بودجه رتبه اول به مرکز تحقیقاتی سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در میان گروه مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رتبه اول به مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در میان مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با سابقه یک تا 3 سال نیز رتبه اول به مرکز تحقیقاتی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافت.

بر اساس ارزشیابی وزارت بهداشت، در میان گروه مراکز تحقیقاتی بیومدیکال دارای ردیف مستقل بودجه رتبه اول به مرکز علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در میان گروه مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال فعالیت رتبه اول به مرکز تحقیقاتی شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در میان گروه مراکز تحقیقاتی بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه با یک تا 3 سال فعالیت رتبه اول به مرکز تحقیقاتی ریز فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعلق گرفت.


کمیته های تحقیقات دانشجویی برتر
بر اساس این ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت کمیته های تحقیقات دانشجویی برتر دانشگاههای علوم پزشکی انتخاب شدند. در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در میان دانشگاه علوم پزشکی تیپ سه نیز کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان کمیته های برتر انتخاب شدند.


مجلات برتر
دو مجله Iranian Journal of Public Health  از دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدیرمسئولی دکتر داریوش فرهود و "غدد درون ریز و متابولیسم ایران" از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به مدیر مسئولی دکتر فریدون عزیزی برای معرفی در جشنواره رازی انتخاب شدند.


محققان برتر گروه ابداعات، اختراعات و فرضیه های اثبات شده علمی  
دکتر رضا صابر / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران  
سید محسن حسینی / محقق جوان / دانشگاه صنعتی امیرکبیر


محققان برتر گروه علوم پایه
دکتر خسرو خواجه / رتبه سوم گروه محققین / دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس
دکتر سیدجواد مولی / رتبه سوم گروه محققین / دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس
دکتر حامد صادقی پوررودسری / محقق جوان / دانشگاه علوم پزشکی تهران
صمد نژادابراهیمی / محقق جوان / دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
مژگان بنده پور / محقق دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی


محققان برتر گروه علوم بالینی داخلی
دکتر رضا ملک زاده / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهین آخوندزاده بستی / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجید حق جو / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر مهران کریمی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر رامین حشمت / محقق دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران
بهنام صبایان / محقق دانشجو/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز


محققان برتر گروه علوم بالینی جراحی  
دکتر رضا کارخانه / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی طیبی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکتر محسن بهمنی کشکولی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر علی عباسی / محقق جوان / دانشگاه علوم پزشکی تهران
سینا زرین تن / محقق دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تبریز


محققان برتر گروه علوم دارویی
دکتر محمد عبداللهی / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کتایون جاویدنیا / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر سیدجلال حسینی مهر / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر احمدرضا مهدی پور/ محقق جوان / دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر فرزانه فروغی نیا / محقق دانشجو/ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - شیراز


محققان برتر گروه علوم دندانپزشکی
دکتر حکیمه سیادت / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جمید جعفرزاده / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر امیر معین تقوی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مرضیه علی خاصی / محقق جوان / دانشگاه علوم پزشکی تهران


محققان برتر گروه علوم بهداشتی، مدیریت و تغذیه  
دکتر فاضل شکری / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیرحسین محوی / رتبه دوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مجید غیورمبرهن / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سیدتقی حیدری / محقق دانشجو/ دانشگاه علوم پزشکی شیراز


محققان برتر گروه پیراپزشکی و توانبخشی
دکتر فرزانه زاهدی انارکی / رتبه اول گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر غلامرضا علیایی / رتبه سوم گروه محققین / دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیدجواد موسوی / محقق دانشجو/ دانشگاه علوم پزشکی تهران


محققان برتر گروه فناوری های نوین
دکتر میرفضل الله موسوی / رتبه اول گروه محققین / دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس
دکتر محمدرضا باغبان اسلامی نژاد / رتبه سوم گروه محققین / پژوهشکده رویان
دکتر فرناز اسماعیلی / محقق دانشجو / دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش مهر، چهاردهمین جشنواره رازی به منظور تجلیل از محققین و معرفی فعالیتهای تحقیقاتی برتر علوم پزشکی و توسعه فرهنگ تحقیق علم و فناوری دوم دی ماه با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت برگزار می شود.

صفحات اجتماعی