header image
Home arrow صفحه اصلي arrow خبرنامه شماره 24 فرزان - آذر 1387 arrow ارزشیابی پژوهش: گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی - وضعیت مقالات در سال86
ارزشیابی پژوهش: گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی - وضعیت مقالات در سال86
وزارت بهداشت گزارش ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی را منتشر کرد که بر این اساس 8 هزار و 110 مقاله توسط دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاهها در سال 86 به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور در سال 86 در 43 دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی صورت پذیرفت و برای نخستین بار دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی شاهد و انستیتو پاستور نیز به این مجموعه افزوده شدند.


رشد 9 درصدی تعداد کل پژوهشگر تطبیق یافته کشور
بر اساس نتایج به دست آمده از ارزشیابی دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی کشور و سایر دانشگاه ها و موسسات مربوطه در سال 86 تعداد کل پژوهشگر تطبیق یافته کشور 11 هزار نفر است که در مقایسه با سال گذشته 9 درصد رشد داشته است. تعداد کل اعضای هیئت علمی 11 هزار و 324 نفر ، تعداد محققین غیر هیئت علمی مراکز تحقیقاتی مصوب 365 نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد به بالا 40 هزار و 139 نفر بود که این ارقام در مقایسه با سال 85 به ترتیب از درصد رشدی به میزان 7 درصد، منفی 21 درصد و 7 درصد برخوردار بودند.


رشد 61 درصدی طرحهای تحقیقاتی اولویت دار
تعداد طرحهای پژوهشی مصوب در سال 86 تعداد 6 هزار و 733 طرح برآورد شد که از این تعداد 4 هزار و 134 عدد در راستای اولویت های تحقیقاتی دانشگاههای علوم پزشکی به تصویب رسیده بود. این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از 61 درصد رشد داشته است.

در محور تولید دانش نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران با 39 هزار و 295 امتیاز با اختلاف قابل ملاحظه ای در صدر قرار گرفت و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با 20 هزار و 409 امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز 12 هزار و 828 در رتبه های دوم و سوم قرارگرفتند.

سیر صعودی قابل توجه چاپ مقالات در نمایه نامه های بین المللی ایندکس شده است که از سال 80 تا 86 از روند مطلوبی برخوردار بوده است به گونه ای که تعداد آنها طی، سالهای یاد شده به ترتیب 335 بوده و به 7 هزار و 157 مقاله رسیده است.

در سال 86 تعداد کل مقالات کشوری علوم پزشکی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک ، دو ، سه و سایر دانشگاهها و موسسات مربوطه به انضمام مراکز تحقیقاتی غیر وابسته به دانشگاهها، 8 هزار و 110 مورد بود که از این تعداد 763 مورد مربوط به مقالات ایندکس نشده 2 هزار و 710 مورد ایندکس نوع یک (ISI) و 709 مورد ایندکس نوع دو و یک هزار و 351 مورد ایندکس نوع سه و بیش از 2 هزار و 500 مورد ایندکس نوع چهارم را شامل می شدند.


بالاترین امتیاز خام دانشگاههای تیپ یک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران
در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک بالاترین امتیاز خام مربوط بود به دانشگاه علوم پزشکی تهران با 41 هزار و 839 ، پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 22 هزار و 541 و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 13 هزار و 859 است.

9 دانشگاه در تیپ یک قرار گرفته اند که 66 درصد پژوهشگران علوم پزشکی در این دانشگاهها مشغول فعالیت هستند که ماحصل فعالیتهای پژوهشی آنها می توان به تصویب 4 هزار 183 طرح تحقیقاتی، چاپ 6 هزار و 408 مقاله در مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی و چاپ 2 هزار و 720 مقاله در ISI و 616 مقاله در Index Medicus و Medline و Pubmed و ثبت 77 مورد نوآوری اکتشاف ، و اختراع و 45 مورد ارجاع به مقالات درکتابهای مرجع بین المللی و تالیف 114 جلد کتاب، بود.


بالاترین امتیاز خام دانشگاههای تیپ دو متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مازندران
به گزارش مهر، در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران 13 هزار و 841 امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی بابل با 2 هزار و 955 امتیاز و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2 هزار و 681 امتیاز .

20 دانشگاه علوم پزشکی در میان دانشگاه های تیپ دو قرار دارند که حدود 23 درصد پژوهشگران عرصه علوم پزشکی کشور را در خود جای داده اند. تصویب یک هزار و 504 طرح تحقیقاتی، چاپ یک هزار و 631 مقاله در نمایه نامه های معتبر بین المللی ، چاپ 43 مورد مقاله در ISI  و 203 مقاله در Index medicus و Medline و Pubmed و ثبت 23 مورد نوآوری و اکتشاف، 12 مورد ارجاع به مقاله دانشگاه در کتب مرجع بین المللی و تالیف 27 جلد کتاب ماحصل فعالیتهای تحقیقاتی این دانشگاهها بود.

 
بالاترین امتیاز خام دانشگاههای تیپ سه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
در دانشگاههای تیپ سه نیز به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با یک هزار و 455 امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی لرستان یک هزار و 176 امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی کردستان یک هزار و 166 بود . در گروه سایر دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی نیز دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله با 6 هزار و 287 امتیاز خام در صدر قرار داشت.

14 دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی در گروه دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه قرار دارند که حدود 4 درصد از کل پژوهشگران علوم پزشکی در این دانشگاهها مشغول فعالیت هستند. در این گروه ضمن تصویب 725 طرح تحقیقاتی، در مجموع 334 مقاله در نمایه نامه های بین المللی معتبر به چاپ رسیده است که 85 مورد آنها در ISI  و 39 مقاله در Index medicus و Medline و Pubmed و همچنین یک مورد ثبت اختراع و تالیف 18 کتاب از نتایج پژوهشی آنها بوده است.


بالاترین امتیاز خام سایر موسسات و دانشگاههای متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله
براساس طبقه بندی معاونت تحقیقات و فناوری در ارزشیابی سال 86 دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده علوم پزشکی شاهد و انستیتو پاستور ایران در گروه سایر موسسات قرار گرفتند. بیشترین امتیاز خام مربوط بود به بقیةالله با 6 هزار و 287 امتیاز است.

این گروه در مجموع حدود 7 درصد از پژوهشگران علوم پزشکی کشور را دارا هستند و در سال 86 موفق به تصویب 404 طرح تحقیقاتی و چاپ 780 مقاله ایندکس شده در سایتهای معتبر بین المللی شده اند که تعداد 372 مورد آنها در ISI  و 40 مورد آن در Index medicus و Medline و Pubmed نمایه شده است. همچنین 108 مورد نوآوری یا ثبت اختراع، 2 مورد ارجاع به مقاله دانشگاه در کتب مرجع بین المللی و تالیف 14 مورد کتاب از نتایج پژوهشی آنها بوده است.


امتیازات تراز شده برحسب تعداد پژوهشگر تطبیق یافته
براساس امتیاز تراز شده حسب تعداد پژوهشگر تطبیق یافته در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک دانشگاه تهران 7/23 امتیاز، شیراز 9/20 امتیاز و شهیدبهشتی 20 امتیاز کسب کرد. همچنین در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو دانشگاه گلستان 4/28 امتیاز، اردبیل 26 امتیاز و مازندران 7/23 امتیاز در دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه دانشگاه شاهرود 9/60 امتیاز، گناباد 4/49 امتیاز و سبزوار 5/46 امتیاز و در میان سایر دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله با 1/36 امتیاز و انستیتو پاستور 3/22 امتیاز و تربیت مدرس 4/20 امتیاز رتبه های بعدی را در میان دانشگاههای هم تیپ کسب کرده اند.


امتیاز تراز شده بر اساس سهم بودجه هر پژوهشگر ترتیب دانشگاهها
بر اساس این گزارش، امتیاز تراز شده بر اساس سهم بودجه هر پژوهشگر ترتیب دانشگاه ها به این شرح بود و در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک تهران 16/784 امتیاز، اصفهان 402/04 امتیاز و شیراز 04/382 و در میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو مازندران 01/129 امتیاز، بابل 19/107 امتیاز و کرمانشاه 71/103 امتیاز و در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه نیز دانشگاه شهرکرد 5/46 امتیاز، یاسوج 13/37 امتیاز و کردستان 64/33 امتیاز و در میان سایر دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس 78/467 امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله 23/253 امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی ارتش 83/38 امتیاز کسب کرده اند.


رشد دو برابری همایشهای بین المللی
به گزارش مهر، درخصوص برگزاری همایش های بین المللی در سال گذشته 10 مورد همایش بین المللی در دانشگاهها برگزار شده بود که در مقایسه با سال 85 دو برابر رشد داشته است. 8 مورد از این تعداد مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک بود که از این میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 5 مورد برگزاری همایش بین المللی در صدر قرار داشت. در زمینه همایشهای کشور ی نیز 107 مورد در سال 86 برگزار شد که در مقایسه با سال 85 که 86 مورد بود قابل توجه بود که در این زمینه 61 مورد به دانشگاههای علوم پزشکی تیپ یک اختصاص داشت. در این میان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 15 مورد، اصفهان 10 مورد و تهران 10 از موفقیت بیشتری برخوردار بودند.


59 مورد ارجاع به مقاله دانشگاههای علوم پزشکی در کتب مرجع بین المللی
ارجاع به مقاله دانشگاه در کتب مرجع بین المللی در کل 59 مورد بود که از این تعداد 45 مورد مربوط به دانشگاههای تیپ یک 12 مورد مربوط به تیپ دو  و 2 مورد در سایر دانشگاههای ثبت شد. موارد نوآوری، اکتشافت، اختراع ثبت شده و بومی سازی فناوری نیز در کل دانشگاهها و موسسات علوم پزشکی مربوطه 209 مورد بود.

در سال 86 در مجموع 11 هزار و 267 مقاله در قالب سخنرانی یا پوستر توسط پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مجامع علمی ارائه شده است که از این تعداد 7 هزار و 936 مورد مربوط به همایشهای داخلی و 3 هزار و 331 مورد مربوط به همایشهای خارج از کشور یا بین المللی بوده است که علیرغم وجود برخی مشکلات جاری دانشگاهها نظیر تخصیص بودجه ها ، تسهیلات اعزام و ... این شاخص در سنوات احراز شد مطلوبی برخوردار شده است.


رشد 28 درصدی مقالات چاپ شده علوم پزشکی در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی و خارجی
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی – پژوهشی داخلی و خارجی در سال جاری به تفکیک نوع ایندکس و نوع مقاله بررسی و ثبت شد که 7 هزار و 901 مقاله چاپ شده توسط محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ثبت شد که در مقایسه با سال گذشته به صورت میانگین 28 درصد رشد داشته است. از این تعداد 7 هزار و 157 مقاله در مجلات معتبر ایندکس شده چاپ شده و 719 عدد مربوط به ISI بودند که 2 هزار و 657 عدد مجلات ایندکس شده در نمایه نامه های Pubmed ،Medline ، Index medicus بود.


برگزاری 29 کنگره و 376 کارگاه توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی
در محور تحقیقات دانشجویی در مجموع 29 کنگره دانشجویی توسط یا با همکاری دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر گزار شده بود و همچنین 15 مورد کسب رتبه برتر در جشنواره های رازی و خوارزمی مربوط به دانشجویان بود. نکته قابل توجه دیگر برگزاری 376 کارگاه توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی در کشور بود که نشانگر توانمندی گروههای مورد نظر و لزوم توجه بیشتر به آنها به عنوان آینده سازان عرصه پژوهشهای کشور است.

در زمینه تحقیقات دانشجویی نیز بالاترین امتیاز مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران با 754 امتیاز بود و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 372 امتیاز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با 308 امتیاز در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند.
صفحات اجتماعی