صفحات اجتماعی

Home arrow تالار افتخارات فرزان
تالار افتخارات فرزان
 • مورد تقدیر از سوی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 • لوح تقدیر از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
 • لوح تقدیر از معاون اول محترم رئیس جمهور
 • لوح تقدیر از وزیر محترم کار و امور اجتماعی
 • لوح تقدیر از استاندار محترم تهران و کسب عنوان جوان برگزیده
 • لوح تقدیر و تندیس از مدیر کل کار و امور اجتماعی استان تهران
 • لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم اقتصادی
 • لوح تقدیر از دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران و رئیس گروه مشاوران جوان وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات
 • لوح تقدیر از رئیس شورا و مرکز ملی رقابت
 • لوح تقدیر از رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت
 • لوح تقدیر و تندیس از همایش ملی بزرگان نوآوری در تولید و خدمات
 • لوح تقدیر و تندیس از همایش ملی تعاون
 • لوح تقدیر از رئیس محترم سازمان ‌پزشكی قانونی کشور
 • لوح تقدیر از رئیس محترم دانشگاه تهران
 • لوح تقدیر و مدال از رئیس محترم دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • لوح تقدیر از معاون محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • لوح تقدیر از سرپرست محترم دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • لوح تقدیر از مدیر کل محترم بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • لوح تقدیر از رئیس محترم مرکز بهداشت شمال تهران