Skip to content

آموزش پژوهش: اجرای طرح آموزش پژوهشکار در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای توانمندسازی حوزه تحقیق، برای نخستین بار در کشور طرح آموزش پژوهشکار (Research Worker) را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به اجرا در می آورد.به گزارش خبرگزاری مهر، توزیع و واگذاری نامناسب فعالیت های پژوهشی به نیروهای کمکی یکی از خلاء های موجود در کشور است و موجب می شود محققان به جای صرف وقت در کارهای تخصصی به فعالیت های قابل واگذاری به نیروهای میانی می پردازند، از این رو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف آموزش نظری پژوهشکار این طرح را اجرا کرده است.

طرح آموزش پژوهشکار با هدف آموزش نظری، توانمندی مراکز تحقیقاتی را افزایش می دهد و کیفیت تحقیقات را بالا برده و از نظر اقتصادی موجب می شود با بکارگیری نیروی کار ارزان تر، بودجه های پژوهشی را در مسیر منطقی تری هدایت کرد.

کل دوره آموزشی ۱۲ بلوک آموزشی و ۳۰۰ ساعت است و پژوهشکار به عنوان عضوی از تیم تحقیقاتی با گروه پژوهشی همکاری می کند.

گفتنی است چنین طرحی با عنوان هرم تربیت پژوهشگر در علوم پزشکی با هدف پرورش نیروهای توانمند و تامین و توزیع مناسب نیروی انسانی به ویژه در لایه های میانی هرم نیروی انسانی از سال ۱۳۸۱ در دانشگاه علوم پزشکی تهران به مرحله اجرا در آمد و طی یک دوره ۴ مرحله ای ضمن پرورش مهارتهای پژوهشی در دهها تن از اعضای باشگاه استعدادهای درخشان، مقارن با توفیقات متعددی شد بنحویکه خبر آن در خبرنامه جهانی استعدادهای درخشان نیز انعکاس یافت. دهها پروپوزال ومقالات تحقیقاتی در مجلات خارجی حاصل این برنامه موفق می باشد. اینک تعدادی از فارغ التحصیلان این دوره ها، خود، مباحث مرتبط را تدریس می نمایند. این دوره از سال گذشته به دلیل آنچه محدودیت بودجه از سوی مسوولین برنامه استعدادهای درخشان این دانشگاه اظهار شد متوقف می باشد. طراحی این برنامه توسط موسسه فرزان صورت گرفته است و اجرای آن به مدت ۴ سال ادامه داشته است. همچنین برنامه مشابهی در ۱۳ کورس متوالی توسط این موسسه طراحی شده که به تصویب جهاد دانشگاهی نیز رسیده است. جهت اطلاع بیشتر از ساختار و محتوای این برنامه می توانید به وب سایت موسسه فرزان مراجعه فرمایید: https://www.farzaninstitute.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=45

خبرهای تصویری