Skip to content

اخبار جشنواره ها: فرآیندهای برتر آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری معرفی شدند.

سومین دوره جشنواره شهید مطهری با معرفی برترین فرآیندهای آموزشی علوم پزشکی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد و ۳۵ فرآیند به عنوان برگزیده معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف از این جشنواره بهبود فرآیندهای آموزش پزشکی، مشاوره و ارتقای سطح تحصیلی، ارتقای مراکز آموزشی است.

این دوره از جشنواره شهیدمطهری با شعار “دانش پژوهی آموزشی مبنای تعالی” در محل همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد و فرآیندهای برتر در گروه های برنامه ریزی آموزشی، روشهای تدریس، ارزشیابی، مدیریت و مشاوره انتخاب شدند.

از جمله فرآیندهای برتر در گروه برنامه ریزی آموزشی می توان به فرآیند دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت (MPH) ویژه توانمند سازی پزشکان خانواده عمومی شاغل در نظام سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به عنوان فرآیند برتر اشاره کرد.

در گروه برنامه ریزی آموزشی از میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاههای شهیدبهشتی، تهران و تبریز، از میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو دانشگاههای کاشان، گیلان و زاهدان و از میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه دانشگاههای جهرم و قم رتبه های برتر را به دست آورده اند.

در گروه روش های تدریس دانشگاههای ایران، شهیدبهشتی و تهران از میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه های بابل، دانشگاه آزاد، بیرجند و اراک از میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و دانشگاههای یاسوج و بوشهر از میان دانشگاههای علوم پزشکی توانسته اند رتبه های برتر را به خود اختصاص دهند.

در گروه ارزشیابی نیز در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک، دانشگاه های شیراز و اصفهان، از میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو دانشگاههای مازندران، ارتش و قزوین، از میان دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه نیز دانشگاه فسا رتبه های برتر را به دست آوردند.

در گروه مدیریت نیز دانشگاههای علوم پزشکی ایران و مشهد در گروه تیپ یک، گلستان، همدان و کرمانشاه در گروه تیپ دو و در گروه مشاوره نیز دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، اصفهان و شیراز در گروه تیپ یک، یزد، بقیه الله ارومیه در گروه تیپ دو و شاهرود در گروه تیپ سه، رتبه های برتر را به خود اختصاص داده اند.

خبرهای تصویری