Skip to content

اخبار دانشگاهی:دانشگاه تهران – علوم پزشکی تهران درجایگاه ۴۸۵ رده بندی دانشگاههای برتر دنیا قرار گرفت

دانشگاه تهران (تهران و علوم پزشکی تهران) در جدیدترین رده بندی دانشگاههای دنیا که توسط موسسه تایم صورت گرفته است با ارتقاء جایگاه علمی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت. دانشگاه تهران بر اساس این رده بندی چهارصد و هشتاد و پنجمین دانشگاه برتر دنیا است.

به گزارش خبرگزاری  مهر، در این رتبه بندی که همه ساله و از سوی دانشگاه شانگهای ژائو تونگ و مؤسسه آموزش عالی تایمز لندن ارائه می شود نزدیک به ۶۰۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی از سراسر جهان مورد بررسی دقیق قرار می گیرند.

بر اساس این رتبه بندی که مبنای آن شاخصه های مختلف آموزشی، امکانات و کسب نمرات مختلف عنوان شده است دانشگاه تهران در سبد پنجم و در رتبه ۴۸۵ جای گرفته است.

این درحالی است که دانشگاه تهران در رتبه بندی سال گذشته رتبه ۵۳۹ را از آن خود کرده بود و بر این اساس با ۵۴ پله صعود جهش مثبت محسوسی در میان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر جهان داشته است.

به گزارش خبرگزاری  مهر، در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی شریف نیز حائز رتبه ۵۸۶ شده است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها