Skip to content

اخبار دانشگاهی: ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک

دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن ایجاد تشکیلات سازمانی برای معاونت پژوهشی و راه اندازی مرکز تحقیقات متابولیک به زودی به دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک ارتقاء می یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جمع اعضای هیئت رئیسه و روسای این دانشکده با اعلام این خبر افزود: جلسه هیئت امناء دانشگاه با حضور دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شده است و ارتقاء جایگاه دانشگاه در تیپ بندی دانشگاهها از سطح دو به سطح یک تصویب شده است .
وی از ایجاد تشکیلات سازمانی برای معاونت پژوهشی و دریافت مجوز تاسیس مرکز تحقیقات متابولیک و همچنین خریداری تجهیزات بیمارستانی از محل مصوبات سفر ریاست جمهوری و تحویل آن تا پایان سال برای دانشگاه خبر داد.
زینالو اظهار داشت: ایجاد معاونت فرهنگی در دانشکده ها برای تقویت برنامه های فرهنگی برای دانشجویان و فعال سازی معاونت پژوهشی در دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی برای توسعه تحقیقات بالینی بخش دیگری از کارهایی است که در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام گرفته است.
وی با اشاره به تدوین برنامه استراتژیک برای توسعه دانشگاه در پنج سال آینده، خاطرنشان کرد: در برنامه استراتژیک پروژه هایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی استانداری نیز حمایت خود را از این پروژه ها اعلام کرده است.
همچنین بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی قزوین، موسسه رفاه اعضاء هیئت علمی این دانشگاه نیز بر اساس آئین نامه قانون ثبت موسسات غیر تجاری ، موسسه رفاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را به ثبت رسانده است.
این موسسه به برنامه ریزی و اقدامات لازم برای تامین نیازهای علمی و معیشتی، رفاهی، تفریحی، گردشگری و ورزشی و سایر نیازهای اعضاء هیئت علمی که موجب ارتقاء منزلت و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان می شود، می پردازد

خبرهای تصویری