Skip to content

اخبار دانشگاهی: درخشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جشنواره رازی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در سه عنوان برگزیده منتخب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که دیروز با حضور رئیس جمهور، معاون علمی او و وزیر بهداشت در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد در بخش دانشگاههای علوم پزشکی برگزیده تیپ دو، دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان دانشگاه برتر برگزیده انتخاب شد.

در بخش کمیته های تخقیقات دانشجوئی برگزیده، کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان یکی از کمیته های برتر تحقیقات و در بخش محققین برگزیده دکتر سید جلال حسینی مهر از دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش علوم داروئی عنوان سوم را کسب کرد.

جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی همه ساله به منظور تقویت روح بررسی، تنبع و ابتکار و در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی و برای تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

در این جشنواره ۲۴ محقق، شش محقق جوان،هشت محقق دانشجو، پنج دانشگاه علوم پزشکی، شش مرکز تحقیقاتی، سه کمیته تحقیقات دانشجویی، دو مجله علمی و پژوهشی علوم پزشکی و یک سازمان غیردولتی حامی پژوهش های علمی مورد تقدیر قرار گرفتند.

خبرهای تصویری