Skip to content

اخبار دانشگاهی: نرم افزار میزان فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی شد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از طراحی نرم افزار خاص اعضای هیئت علمی برای اطلاع از میزان فعالیت آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی این دانشگاه خبر داد.
دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است که هر عضو هیئت علمی می تواند یک نام کاربری و یک رمز عبور داشته باشد و بر اساس از میزان فعالیت هایی که انجام داده به صورت آن لاین مطلع شود و به عنوان زمینه برای آموزش مداوم خود از آن استفاده کند.
وی یاد آور شد: این نرم افزار به صورت پایلوت برای ۸۰۰ عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی اجرا شده است و به زودی برای کلیه یک هزار و ۲۸۰ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به عنوان مثال عضو هیئت علمی در درمانگاه حضور پیدا می کند، در کلاس درس تدریس می کند و یا یک فعالیت موثر پژوهشی انجام می دهد، این نرم افزار این فعالیت ها را ثبت می کند و به تأیید مدیر گروه آموزشی می رساند.
وی اضافه کرد: این نرم افزار این قابلیت را دارد که مانند یک فرم ارتقاء امتیازات هر عضو هیئت علمی در آن مشخص می شود.

خبرهای تصویری