Skip to content

اخبار دانشگاهی: آخرین جزئیات راه اندازی دانشگاه شناور کشورهای حاشیه دریای خزر

سرپرست دانشگاه مازندران از راه اندازی یک دانشگاه مشترک شناور با همکاری برخی کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد و گفت: با راه اندازی این دانشگاه مشترک شناور، رشته هایی به صورت مشترک در مقاطع مختلف تحصیلی راه اندازی و مرکزیت این دانشگاه اواخر آبان ماه تعیین می شود.
دکتر احمد احمدپور با اشاره به راه اندازی یک دانشگاه شناور مشترک با برخی دانشگاههای کشورهای حاشیه دریای خزر ادامه داد: طی نشستی که روسای دانشگاههای مازندران، گیلان و گلستان با روسای دانشگاههای آذربایجان، قزاقستان، آستاراخان روسیه و سایر کشورهای حاشیه خزر برگزار کردند، قرار شد یک دانشگاه شناور مشترک با رشته های مصوب این دانشگاهها راه اندازی شود.
وی درباره رشته های مورد توافق دانشگاههای حاشیه دریای خزر ایران برای راه اندازی در این دانشگاه جدید، گفت: دانشگاههای حاشیه دریای خزر می بایست رشته هایی را پیشنهاد دهند که در آنها نسبت به سایر رشته ها یک مزیت نسبی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، دانشگاه مازندران سالهاست در رشته های شیمی، اقتصاد و فیزیک، دانشگاه گیلان در رشته های مهندسی و شیلات، دانشگاه گلستان در رشته های کشاورزی، دانشگاههای قزاقستان و آستاراخان در رشته های علوم پایه برتری بیشتری دارند.
به گفته سرپرست دانشگاه مازندران، دانشگاههای حاشیه دریای خزر ایران تاکنون ۲۰ رشته را برای راه اندازی در این دانشگاه شناور مشترک تعیین کرده اند.
دکتر احمدپور از نشست دیگر این دانشگاهها خبر داد و گفت: اواخر آبانماه نشستی دیگر در باکو و با حضور دانشگاههای حاشیه دریای خزر برگزار می شود که در آن تعداد رشته ها و مرکزیت این دانشگاه نهایی می شود.
سرپرست دانشگاه مازندران خاطر نشان کرد: رشته های مورد تصویب در مقاطع مختلف تحصیلی خواهد بود.

خبرهای تصویری