Skip to content

اخبار دانشگاهی: اعلام نتایج رتبه‌بندی دانشگاهها در فروردین۹۱

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به ارزیابی ۱۵۰ دانشگاه و موسسه پژوهشی کشور و عدم مشارکت مناسب ۱۵۵ دانشگاه و موسسه گفت: نتایج دومین رتبه بندی این پایگاه در فروردین ماه سال آینده اعلام می شود.
دکتر جعفر مهراد، درخصوص فعالیتهای ISC در رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور گفت: این پایگاه از سال ۸۹ براساس اختیاراتی که معاونت پژوهشی وزارت علوم به ISC تفویض کرده است، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور شامل دولتی و غیر دولتی را رتبه بندی می کند.
وی افزود: معیارها و شاخص های رتبه بندی ISC در واقع معیارها و شاخص هایی هستند که توسط وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی تصویب و توسط کشورهای عضو مورد استفاده قرار می گیرد و وزن های تخصیص یافته به معیار ها در رتبه بندی ISC بر اساس اهمیت معیارها بوده و در درون معیارها نیز به مناسب بودن شاخص ها توجه شده است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) علت تاخیر در اعلام نتایج رتبه بندی را عدم ارسال به موقع اطلاعات درخواستی از سوی دانشگاه ها برشمرد و گفت: لازم است در این مورد دانشگاه ها اطلاعات مورد نیاز را گردآوری و تحویل ISC دهند.
دکترمهراد یادآور شد: متاسفانه بسیاری از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از یک نظام ثبت آماری برخوردار نبوده و درخواست اطلاعات از این گونه دانشگاه ها همواره با دشواری صورت می گیرد و حتی نامه هایی که به عنوان پیگیری ارسال می شود برخی از دانشگاه ها به اصل و پیگیری نامه هم توجهی ندارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: تاکنون از اواسط تابستان ۹۰ چندین نامه به دانشگاه ها فرستاده شده، رابطین دانشگاه با ISC مشخص است و معمولا پیگیری ها نیز از سوی رابطین دنبال می شود، اما با وجود این از ۸۶ پرسشنامه ای که برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فرستاده شده، ۶۵ دانشگاه یا موسسه پرسشنامه را تکمیل کرده و ۲۱ سازمان دیگر پرسشنامه را پاسخ نداده اند.
دکتر مهراد درباره وضعیت و میزان همکاری دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، گفت: به ۴۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور پرسشنامه رتبه بندی ISC ارسال شده و تنها ۲۶ دانشگاه اطلاعات درخواستی را به دبیرخانه رتبه بندی ISC ارسال کرده اند و ۱۵ دانشگاه پاسخی به پرسشنامه نداده اند.
وی درباره ارتباط با واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی زیاد است و با این وجود به ۱۷۱ واحد پرسشنامه ارسال شد که تاکنون ۵۹ واحد دانشگاه آزاد اسلامی پرسشنامه ها را به دبیرخانه رتبه بندی ISC عودت داده اند.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: از ۳۰۵ پرسشنامه رتبه بندی که اطلاعات درخواستی مربوط به معیارهای آموزشی، تسهیلات، همکاری های بین المللی و تاثیر اجتماعی و اقتصادی دانشگاه است، ۱۵۰ دانشگاه یا موسسه پژوهشی با رتبه بندی ISC همکاری کرده و و پرسشنامه ها را تکمیل کرده اند و ۱۵۵ دانشگاه یا موسسه پژوهشی در رتبه بندی سال ۹۰ حضور ندارند.
وی تاکید کرد: اطلاعات معیار پژوهش در رتبه بندی ISC توسط تیم رتبه بندی در ISC از پایگاه تامسون رویترز (ISI) استخراج می شود و در این زمینه دانشگاه ها دخالتی ندارند. تنها موردی که در حوزه پژوهش به دانشگاه ها مربوط می شود، اطلاعات و مستندات درباره پروانه ثبت اختراعات و اکتشافات است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها