Skip to content

اخبار دانشگاهی: اولین دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی مجوز گرفت.

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در آخرین جلسه خود برای اولین بار با تاسیس یک موسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی علوم پزشکی و پذیرش دانشجو در این موسسه موافقت کرد.

بر اساس رای صادره در دویست و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در هفته آخر بهمن ماه سال ۸۹ این شورا با تاسیس موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان در شهر مقدس مشهد موافقت کرد.

همچنین در این جلسه راه اندازی رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی پیوسته با ظرفیت پذیرش ۲۵ دانشجو برای موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی – غیر دولتی علوم پزشکی وارستگان به تصویب رسید.

پیش از این دکتر سیدامیرمحسن ضیایی مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی در تاریخ ۲۹ آبان ماه سال ۸۷ در گفتگو با مهر از اعطای مجوز اولیه به مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی از سوی وزارت بهداشت خبر داده و گفته بود: شورای گسترش با تاسیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وارستگان در مشهد موافقت اصولی به عمل آورده است اما در حال حاضر این مجوز تنها برای راه اندازی موسسات است و برای تاسیس رشته، موسسات باید به طور جداگانه مجوز دریافت کنند.

دکتر ضیایی یادآور شده بود: سیاست وزارت بهداشت استقبال از مشارکت بخش خصوصی در تربیت دانشجوی علوم پزشکی و کمک به موسساتی است که می توانند با رعایت استانداردهای لازم وارد این عرصه شوند.

خبرهای تصویری