Skip to content

اخبار دانشگاهی: ایجاد شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام به محوریت دانشگاه پیام نور

با انتصاب دکتر مهدی جوانمرد توسط ریاست دانشگاه پیام نور، شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام راه اندازی می شود. بر این اساس دانشگاه پیام نور قطب دانشگاه مجازی در جهان اسلام خواهد شد. با ایجاد شبکه دانشگاههای مجازی، هر فردی در هر جای جهان اسلام قادر خواهد بود از طریق سیستم مجازی دانشگاه پیام نور تحصیل کند.

دکتر مهدی جوانمرد استادیار دانشگاه، دارای دکتری تخصصی مهندسی الکترونیک گرایش پردازش تصویر از دانشگاه کوئینز کانادا می باشد. وی پیش از این دارای سابقه همکاری با جهاد دانشگاهی در حوزه تخصصی خود و مسئولیت برنامه ‌ریزی واحد فناوری اطلاعات و خدمات ماشینی راه ‌آهن جمهوری اسلامی و عضویت در گروه مشاوران وزیر راه و ترابری در دولت هشتم است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها