Skip to content

اخبار دانشگاهی: ایجاد ۱۵ پژوهشکده و ۵ پژوهشگاه در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از تشکیل ۱۵ پژوهشکده و ۵ پژوهشگاه در این دانشگاه خبر داد و گفت: شورای دانشگاه تبدیل این پژوهشکده ها از میان مراکز تحقیقاتی را مصوب کرده است.

دکتر محمدرضا رزاقی در یازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: امیدواریم با تصویب راه اندازی این مراکز در شورای گسترش وزارت بهداشت، زمینه ارتقای تحقیقات در دانشگاه فراهم شود.

وی با اشاره به اختراعاتی که در حوزه علوم پزشکی در این دانشگاه انجام گرفته است، گفت: ارائه چسب بافتی سازگار با بدن و ساخت ابزارهای مورد نیاز برای درمان بیماران از فعالیت های عمده دانشگاه در این بخش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از انعقاد تفاهم نامه با دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت خبر داد و گفت: این تفاهم نامه ها در راستای ساخت ابزارهای مورد نیاز در علوم پزشکی است که می تواند به همکاری صنعت و دانشگاه بیانجامد.

در ادامه این نشست دکتر محمد رحمتی رودسری – معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به رشد تحقیقات در این دانشگاه خاطرنشان کرد: میزان امتیازات پژوهشی دانشگاه در چند سال اخیر ۵/۲ برابر رشد داشته و در همین زمینه تعداد مراکز تحقیقاتی نیز ۵/۲ برابر افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: با تصویب ایجاد پژوهشکده ها در شورای دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی صاحب ۱۵ پژوهشکده و ۵ پژوهشگاه می شود که به این ترتیب به هدف تعیین شده در سند چشم انداز دست یافته است.

دکتر رحمتی اظهار داشت: نخستین آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حال راه اندازی است و با توجه به پیشرفت ۹۵ درصدی امید می رود در دهه فجر انقلاب اسلامی کار خود را آغاز کند.

در یازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یک دانشکده، ۲ مرکز تحقیقاتی، ۳ استاد بالینی، ۳ استاد پایه، ۳ دانشیار بالینی، ۳ دانشیار پایه، ۳ استادیار بالینی، ۳ استادیار پایه، ۳ مربی پایه، یک کتاب برتر، ۲ مجله منتخب فارسی و انگلیسی ، ۳ پژوهشگر غیر هیئت علمی، یک مخترع و ۳ دانشجوی پژوهشگر مورد تقدیر قرار گرفتند.

خبرهای تصویری