Skip to content

اخبار دانشگاهی: تاسیس دانشکده های علوم نوین و طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

قائم مقام وزارت بهداشت گفت: دو دانشکده طب سنتی و مکمل و دانشکده علوم نوین در مشهد راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود شبستری در اولین جلسه شورای اداری استان، افزود: با راه اندازی این دو دانشکده، تعداد دانشکده های استان از شش به هشت افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلاش دارد تا با گسترش دانشکده های وابسته به پزشکی مانند هوشبری و پرستاری به عنوان دانشگاه برتر در جهان اسلام مطرح شود.

وی با بیان اینکه در زمینه فوریتهای پزشکی و اورژانس بسیار مشکل داریم، بیان کرد: اورژانس زنان برای اولین بار در کشور در مشهد راه اندازی خواهد شد و هم اکنون در حال تربیت نیروهای انسانی ماهر است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها