Skip to content

اخبار دانشگاهی: تغییر تعدادی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی

وزیر بهداشت، تعدادی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی را به شرح ذیل منصوب کرد:

• دکتر محمود محمدزاده شبستری به جای دکتر مسعود ملکی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• دکتر شمس الدین حجازی به جای دکتر بهروز براتی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم
• دکتر اردشیر شیخ آزادی به جای دکتر قدرت الله شمس خرم آبادی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان
• دکتر رضا صفی ‌آریان به جای دکتر عبدالله فرهادی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان،
• دکتر عبدالرضا صباحی به جای دکتر محمدجواد زاهدی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان
• دکتر فرهاد پورفرضی به جای دکترعلیرضا آقاجعفری به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
• دکتر منصور شکیبا به جای دکتر مسعود صالحی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
• دکتر محمدحسن محمدی به جای دکتر عباسعلی معین به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی زابل
• دکتر عباس اسماعیلی به جای دکتر حسین آذین سرپرست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

خبرنامه الکترونیک فرزان با عرض خسته نباشید به روسای سابق دانشگاه های فوق الذکر، برای روسای جدید دانشگاه های علوم پزشکی کشورمان، آرزوی توفیق دارد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها