Skip to content

اخبار دانشگاهی: دانشکده علوم پزشکی کرج به دانشگاه ارتقا می یابد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تغییرات ساختاری و ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران از ارتقای دانشکده علوم پزشکی کرج به دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی محققی با اعلام این خبر افزود: از نظر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی البرز فعلاً دانشکده است و به زودی به دانشگاه ارتقا پیدا می کند و بر حسب ضرورت، نیازهای منطقه ای و استعدادهای تحصیلی توسعه می یابد.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق که بخشهای آموزشی آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران ادغام یافته از دانشگاه های مادر بوده و با این ادغام دستیاران و اساتید و دانشجویان در همان محل های خودشان ادامه تحصیل می دهند و ماهیتاً در آموزش آنها تغییری ایجاد نمی شود.

دکتر محققی گفت: روسای مراکز پژوهشی نیز ابقا شده اند و به فعالیت خود ادامه می دهند. در واقع آنچه اتفاق افتاده برداشتن موانع و امکان هم افزایی دانش، تحقیقات عمیق تر و دستیابی به سطوح بالای علم و فناوری بوده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: در قاموس دانشگاهها همکاری اصل است و با حضور بیش از دو هزار عضو هیئت علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها امکان جهش در فعالیت های آموزشی، بالقوه فراهم شده است. هر پیشرفتی مرهون هم اندیشی و مدیریت است و ابعاد سازنده ادغام با این اصلاح ساختار مشخص می شود.

وی از برگزاری جلسات متعدد با دانشجویان و اعضای هیئت علمی که نگرانیهایی داشته اند خبر داد و گفت: در این جلسات مبانی قانونی این امر برای آنها تشریح شده تا نگرانی ها رفع شود و با اطمینان خاطر ادامه تحصیل دهند. تحصیلات آنها تضمین شده است و این ادعا وجود داردکه شرایط بهتری برای آنها ایجاد شود.

خبرهای تصویری