Skip to content

اخبار دانشگاهی: دانشگاه تهران برترین دانشگاه دنیا در تولید مقالات حسگرهای اختصاصی یونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این موفقیت توسط مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران و ازسوی دکتر محمدرضا گنجعلی و دکتر پرویز نوروزی به دست آمده است.
براساس این بررسی دکتر گنجعلی (دارنده مقام دوم کشوری در بین ده دانشمند بین المللی کشور) موفق شد رتبه اول ISI را در زمینه چاپ مقاله در مورد حسگرهای اختصاصی و همچنین دکتر پرویز نوروزی نیز رتبه چهارم جهانی را در زمینه حسگرهای الکترودهای اختصاصی یونی کسب کنند.
مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران در حال حاضر ۲/۲۸ درصد ارجاعات دانشگاه تهران را به خود اختصاص داده و دارای ۱۶ مقاله ارجاعات برتر است.
همچنین این مرکز در سال ۲۰۰۷، ۵۰ مقاله ISI را به چاپ رسانده است.

خبرهای تصویری