Skip to content

اخبار دانشگاهی: رشد چشمگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رتبه بندی ESI

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به جهش چشمگیر دانشگاه در رتبه بندی بین المللی ESI نسبت به سالهای گذشته گفت: این دانشگاه در سال ۹۰، ۷۰۱ رتبه جهش داشت.

دکتر حسن ابوالقاسمی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در رتبه بندی بین المللی ESI در سال ۲۰۱۲ با ۷۱۵ رتبه بهبود در گرایش بالینی، در رتبه ۵۱۳ قرار دارد و با ۶۸۳ رتبه بهبود در کلیه گرایشهای علوم در رتبه ۹۳۱ قرار دارد و در میان ۵ دانشگاه علوم پزشکی حاضر در این رتبه بندی دارای رتبه دوم است.
وی با اشاره به رتبه بندی وزارت بهداشت، به عنوان یکی از دقیق ترین رتبه بندی های عرصه پژوهش کشور گفت: ما توانستیم برای چهارمین سال متوالی رتبه دوم را با ۴۸ هزار و ۵۵۳ امتیاز در میان ۵۱ دانشگاه علوم پزشکی کشور بدست آوریم.
دکتر ابوالقاسمی خاطرنشان کرد: نکته مورد توجه در موفقیت های دانشگاه این است که این رتبه ها از مقالاتی که در نمایه های بین المللی نمایه شده اند بدست آمده اند. در واقع میزان نسبت تعداد مقالات به تعداد اعضای هیات علمی رشد پیدا کرده است.
وی با اشاره به استقبال مراکز تحقیقاتی از پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی و رشد پژوهشی دانشگاه گفت: دانشگاه نسبت به سال گذشته ۴۰.۵ درصد رشد داشته است که نسبت به کل دانشگاههای علوم پزشکی کشور ۲۱ درصد مقالات نمایه شده در ISI به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اختصاص دارد.
رئیس دانشگاه با اشاره به کمبودهای بودجه ای خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی کارهای جاری و خدماتی خود را به انجام می رسانند و مراقب هستند که این فعالیت ها کارهای پژوهشی را تحت تاثیر قرار ندهد. از سوی دیگر شاخص هایی مانند اورژانس ها و وضعیت بیمارستانها نیز بهبود یافته. ما وضعیت بودجه ای کشور را درک می کنیم اما تقاضا داریم بودجه های پژوهشی با نگاه ویژه ای دیده شوند و کاهش نیابند.

خبرهای تصویری