Skip to content

اخبار دانشگاهی: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.

با حکم دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علیرضا جواد زاده به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد.

دکتر علیرضا جواد زاده متولد سال ۱۳۳۷ در تهران بوده و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته دکتری پزشکی عمومی، تخصص چشم و فوق تخصص شبکیه چشم به پایان رسانده و پیش از این معاونت درمان سازمان سابق منطقه ای بهداشت و درمان آذربایجان شرقی، معاونت پشتیبانی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیر گروه چشم این دانشگاه بوده است. وی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مرتبه علمی دانشیاری است.

پیش از این دکتر احمد خلیلی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز را بر عهده داشت.

خبرنامه الکترونیک فرزان این انتصاب را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق دارد. 

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها