Skip to content

اخبار دانشگاهی: شعار دانشگاه تهران رونمایی شد.

مراسم رونمایی از شعار دانشگاه، چشم انداز و برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم از تندیس شعار رسمی دانشگاه تهران با عنوان ‘دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی ایران؛ دانشگاهی الهی، بصیر، بالنده و با نشاط’ رونمایی شد.
این تندیس از سوی ” شهرام عظیمی” دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه تهران طراحی شده که در این مراسم از وی و دیگر افرادی که در تهیه و تدوین سند چشم انداز و برنامه پنج ساله دوم دانشگاه مشارکت داشتند قدردانی شد.

همچنین، فرهاد رهبر – رئیس دانشگاه تهران در این مراسم با بیان اینکه سند چشم انداز و برنامه پنج ساله دوم این دانشگاه با تکیه به اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و نقشه جامع علمی تدوین شده است، اضافه کرد: سند چشم انداز دانشگاه تهران در افق ۱۴۰۴ به تبیین ارزش ها، ماموریت ها، اهداف کیفی، شاخص های کلان و راهبردهای دانشگاه می پردازد.
وی گفت: برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران شامل خلاصه اسناد بالادستی برنامه، عملکرد دانشگاه در بخش های آموزش، پژوهش و اعتبارات در برنامه اول، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدهای موجود دانشگاه، اهداف کمی و کیفی و راهکارهای اجرایی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است.
به گفته رئیس دانشگاه تهران، در برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران، ۱۴ هدف کمی تعیین شده که شاخص های نسبت استاد به دانشجو، هرم اعضای هیات علمی، هرم مقاطع آموزشی، متوسط سن اعضای هیات علمی، سرانه تولیدات علمی و سرانه ارجاعات علمی از جمله این اهداف است.
رهبر ادامه داد: ۲۰ هدف کیفی نیز در برنامه پنج ساله دوم دانشگاه تهران مشخص شده که در این میان می توان به شاخص های گسترش و افزایش استقلال دانشگاه، ارتقای جایگاه بین المللی، گسترش اختیارات و مدیریت های دانشگاه، توسعه متناسب فضای مجازی، افزایش بهره وری و تعمیق معرفت دینی در دانشگاه اشاره کرد.
وی به مسئولان گروه ها و دانشکده های دانشگاه تهران توصیه کرد درصورت دستیابی زودتر از موعد به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز و برنامه دوم دانشگاه، متوقف نشوند و حرکت خود به سوی بهبود شاخص ها و تحقق اهداف تعیین شده ادامه دهند.

خبرهای تصویری