Skip to content

اخبار فرزان: مدیرعامل موسسه فرزان در حاشیه جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان درحاشیه مراسم نخستین جشنواره نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی این دانشگاه بر اهمیت ایجاد زیرساختهای دانشگاه کارآفرین تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشروح سخنان ایشان به شرح ذیل می باشد:
دکتر غلامرضا حبیبی کارآفرین برتر ملی سال ۹۰ و مدیرعامل موسسه توسعه دانش،پژوهش و فناوری فرزان، ضمن تشکر از برگزارکنندگان برنامه نوآوری گفت : به نظرمن برگزاری این برنامه تدبیر بسیار خوبی بود که تحرک خیلی خوبی را در دانشگاه ایجاد خواهد کرد. اما آن چیزی که واقعا باید بیش از اینها به آن پرداخته شود بحث ایجاد دانشگاه کارآفرین است.
وی ادامه داد: در اصل، دانشگاه نوآور مقدمه ای برای ایجاد دانشگاه کارآفرین است . برای ایجاد دانشگاه کارآفرین باید یک سری تغییرات و اصلاحات در سطح دانشگاه اتفاق بیفتد، از جمله اینکه باید تغییراتی درمدل و سبک آموزشها بوجود بیاید .
دکتر حبیبی تصریح کرد : پیش از این تاکید می شد که آموزشها باید از اطلاعات و محفوظات محوری به سمت پرورش مهارتهای پردازش و بکارگیری اطلاعات پیش برود. البته این تغییر رویکرد در طول سالهای قبل اتفاق افتاد و نتیجه آن این بود که دانشگاههای ما از آموزش محوری به سمت پژوهش محوری یا به تعبیری آموزش و پژوهش محوری تغییر رویکرد داد.
نماینده کارآفرینان در شورای عالی اشتغال کشور ادامه داد: امروز آنچه که به عنوان ضرورت برای اصلاح در برنامه های آموزشی لازم است تغییر رویکرد از رویکردهای جاری به سمت پرورش مهارتهای کارآفرینی و مسائل وابسته به آن می باشد .
وی تاکیدکرد : لازم است در کنار برنامه های عادی آکادمیک، مهارتهایی مثل مدیریت، مهارتهای ارتباطات و  روابط عمومی، قابلیتهای تجاری سازی و موارد مشابه اینها به دانشجویان آموزش داده شود تا دانشجویانی که بعنوان دانش آموخته از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند  بعنوان افراد کارآفرین (نه جویای کار) وارد جامعه شوند.
دکتر حبیبی عنوان کرد: در یک مقطعی در دانشگاهها تاکید بر بحث انتشار مقالات پژوهشی وجود داشت و نتیجه آن این شدکه کشور ما  در حال حاضراز لحاظ شتاب رشد علمی در دنیا مقام اول را دارا می باشد که این افتخار بزرگی است. اما امروز ما نیاز داریم که یک قدم جلوتر برویم و آنچه را که ماحصل پژوهشهاست به سمت تجاری سازی حرکت بدهیم، بدین منظور سیاستگذاری هم باید متناسب با همین هدف تغییر کند. یعنی اگرقبل از این ارزش واعتبار منوط به انتشار مقالات پژوهشی بود حالا ارزشها باید به سوی تجاری سازی، ایجاد شرکتهای دانش بنیان و در اصل نوآوریها متمرکز شود .
کارآفرین برتر استان تهران بیان کرد: آنچه که باید در ابتدای شکل گیری و تکوین دانشگاه کارآفرین مورد توجه ویژه قرار گیرد بحث ایده یابی است. بدین معنا که در جامعه دانشگاهی که اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در سطوح مختلف فعالیت می کنند، ایده های ارزشمندغربال شوند و مورد حمایت قرار گیرند .
دکتر حبیبی با اشاره به اهمیت استعدادیابی در سطح آموزش عالی و نقش آن در توفیق کارآفرینان آینده کشورگفت: استعدادیابی و شناسایی افرادیکه از مهارتهای کارآفرینی برخوردار هستند در بازدهی هرچه بیشتر سرمایه گذاری های انجام شده موثر خواهد بود.
وی در خصوص پشتیبانی و حمایت از کارآفرینان گفت : یکی از چالشهای اصلی کار آفرینان بخصوص کارآفرینان دانش بنیان، بحث تامین مالی است. تامین مالی باید در دو سطح مورد توجه قرار گیرد. مرحله اول ، شکل گیری ایده پژوهش و به ثمر رسیدن آن و مرحله دوم بحثهای مربوط به تجاری سازی آن است.
دکتر حبیبی ادامه داد: در مرحله اول سیاستگزارها و برنامه ریزان کشوری باید عنایت کنند هر چه بیشتر بودجه پژوهش را تقویت کنند و در سطح دانشگاه هم این بودجه با حداقل پروسه های بروکراتیک به پژوهشگر تعلق بگیرد تا با خیال آسوده بتواند به کار تحقیقاتی خود برسد.
وی تصریح کرد:در مرحله دوم (تامین مالی) که جزء تجاری سازی است باید فضای کسب و کار به نحوی فراهم شود تا شرکتهای دانش بنیان براحتی تشکیل شوند و از سوی دیگر، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و صندوقهای فناوری، منابعی را که برای حمایت از تجاری سازی ایده ها مورد نیاز است در اختیار پژوهشگران، فن آوران و کارآفرینان قرار بدهند .
دکتر حبیبی در خاتمه گفت : به نظر من تغییر همه جانبه ای در رویکرد دانشگاه و ایجاد مختصات یک دانشگاه کارآفرین می تواند باعث بوجود آمدن فضای مناسب برای حرکت کارآفرینان بخصوص کارآفرینان دانش بنیان باشد. امید است بتوانیم مدلهای موفق  و الگوهای خوب دنیا را ( مثل دانشگاه استنفورد وآکسفورد) در کشورمان ارائه نماییم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها