Skip to content

اخبار هیات علمی: جذب ۱۵هزار عضو هیئت علمی

وزیر علوم با بیان اینکه جذب اعضای هیئت علمی، یکی از برنامه های دولت و شخص رئیس جمهور است، گفت: با بررسی های صورت گرفته به این جمع بندی رسیدیم که به افزایش جذب اعضای هیئت علمی نیاز داریم و در این راستا مجوز جذب ۱۵هزار عضو هیئت علمی صادر شد.
دکتر کامران دانشجو با اشاره به جذب ۵ هزار عضو هیئت علمی جدید اظهار داشت: در این راستا با توافقی که با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صورت گرفت، در سال جاری ۷ هزار عضو هیئت علمی جذب می شود و در کل تا پایان دولت دهم ۱۵ هزار عضو هیئت علمی برای کلیه دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم جذب خواهند شد.
وی ادامه داد: از این رو پس از تهیه مقدمات جذب اعضای هیئت علمی، به دانشگاه ها اعلام کردیم که بدون در نظر گرفتن سقف، اقدام به جذب اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود کنند.

آمادگی برای کد ۱۰ رقمی استخدام به اعضای هیئت علمی

وزیر علوم با تاکید بر اینکه صلاحیت این اعضا باید به تایید هیئت جذب دانشگاه ها و هیئت مرکزی جذب رسیده باشد، گفت: از سوی دیگر ما آمادگی داریم که بلافاصله کد ۱۰ رقمی استخدامی را برای آنها صادر کنیم.
وزیر علوم درعین حال با بیان اینکه برای جذب اعضای هیئت علمی جدید صلاحیت های علمی و عمومی مد نظر قرار می گیرد، اظهار داشت: صلاحیت های علمی فرد مشخص است ولی در مورد صلاحیت های عمومی هم قایل به این هستیم که فرزندان و امانت های مردم را باید در اختیار اساتیدی قرار دهیم که هم در مرزهای دانش باشند و هم از نظر تعهدات دینی و اخلاقی و اعتقادی محکم باشند تا بتوانند دانشجویان را در راستای آرمانهای اسلامی و انقلاب تربیت کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها