Skip to content

اخبار کتاب: تالیف یک فصل از کتاب بین‌المللی مرجع ارتوپدی توسط استاد ایرانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران فصل هجدهم کتاب OKU 10 به عنوان یکی از منابع رشته ارتوپدی در دنیا را تالیف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدمحمد جواد مرتضوی – دانشیار بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) فصل هجدهم کتاب OKU 10 را تالیف کرده است.
کتاب OKU 10 کتاب درسی پایه دستیاران ارتوپدی در آمریکا است که دکتر مرتضوی دانشیار بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی (ره) به عنوان مؤلف اول در کتاب نام برده شده است.
این کتاب چاپ سال ۲۰۱۱ بوده و یکی از رفرانس های رشته ارتوپدی است که توسط آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا (American Academy of Orthopedic Surgeons) به چاپ رسیده است.

خبرهای تصویری