Skip to content

اخبار کتاب: کتاب “سنجش علم، فنّاوری و نوآوری” منتشر شد.

کتاب “سنجش علم، فنّاوری و نوآوری” از سوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر این کتاب به همت عبدالرضا نوروزی چاکلی، محمد حسن‌زاده و دکتر حمزه‌علی نورمحمدی منتشر شده است.

سنجش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌هایی است که در طی چند سال اخیر، همواره در حوزه علم‌سنجی مطرح بوده‌است. لزوم در نظر گرفتن مفاهیم و شاخص‌های بین‌المللی موجود و ضرورت اتخاذ مناسب‌ترین رویکرد برای شناخت جایگاه واقعی کشور در این زمینه در سطح بین‌المللی، برخی از مهم‌ترین دلایل این اهمیت به شمار می‌رود. با توجه به همین ضرورت‌ها، این کتاب ضمن بررسی مسایل، اهداف، مفاهیم و پژوهش‌های موجود در خصوص سنجش علم، فنّاوری و نوآوری، مهم‌ترین دستورالعمل‌های بین‌المللی و همچنین شاخص‌های مورد نظر هر کدام از آنها را مورد مطالعه و مقایسه قرار داده و سپس با نگاهی اجمالی به مهم‌ترین فعالیت‌های مرتبط با این موضوع در ایران، به تجزیه و تحلیل و ارائه شاخص‌ها و الگویی مناسب برای سنجش و ارزیابی علم، فنّاوری و نوآوری در کشور می‌پردازد.

مطالعه و مقایسه دستورالعمل‌ها و رویکردهای «سازمان ملل متّحد» و «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» نظیر «کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متّحد»، «برنامه توسعه سازمان ملل متّحد»، «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متّحد (آنکتاد)»، «فراسکاتی»، «اسلو»، «بوگوتا»، «کانبرا»، «تراز فنّاوری در پرداخت‌ها» و «پروانه‌های ثبت اختراعات»، از جمله مطالب مورد بحث در این کتاب است.

خبرهای تصویری