Skip to content

اخلاق پژوهش: خودکشی پژوهشگر ژاپنی به دلیل رسوایی علمی

یک دانشمند ژاپنی و از مؤلفان پژوهشی جنجالی در زمینه سلو ل های بنیادی به دلیل پس گرفتن نتایج تحقیق اش که در نشریه معتبر علمی نیچر به چاپ رسیده بود خودکشی کرد.

تکذیب مقالات از مجله های علمی معتبر حرکتی بسیار نادر به شمار می رود و به همین دلیل این حرکت دانشمندان ژاپنی، رسوایی عظیمی را به ویژه برای جامعه تحقیقاتی ژاپن به همراه داشت.

یوشیکی ساسای، ۵۲ ساله، معاون رئیس مؤسسه تحقیقاتی زیست شناسی رشد ریکن روز گذشته خودکشی کرد.

همکاران یوشیکی ساسای گفته اند که وی پس از رسوایی علمی دچار بیماری روحی شده بود.روی میز کار وی یک نامه خداحافظی خطاب به محققان و دانشمندان ارشد این مؤسسه پیدا شده است.

ساسای یکی از اعضای تیم تحقیقاتی بود که اخیرا مدعی یافتن راهی جدید برای جوان سازی سلول ها با اسید شده بودند.

این گروه در دو مقاله منتشره ادعا کرده بودند که توانسته اند با موفقیت سلول های عادی موش ها را در مجاورت با یک محیط اسیدی ملایم به سلول های بنیادی تبدیل کنند.

آنها نتیجه تحقیق خود را ماه ژانویه در مجله تخصصی انگلیسی نیچر منتشر کردند.

پس از انتشار این مقاله تردیدهایی نسبت به صحت نتایج به دست آمده به وجود آمد، تا جایی که اوایل ماه ژوئن مؤسسه ˈریکنˈ اعلام کرد، هاروکو اوبوکاتا، یکی از دانشمندان زن گروه تحقیقاتی یاد شده که زیر نظر یوشیکی ساسای فعالیت داشته، نتایج کارش را پس گرفته است.

این دانشمند ژاپنی که هدایت تیم تحقیقاتی را برعهده داشت، متهم به جعل و دستکاری در داده ها شده بود ، هرچند وی این اتهامات را به شدت رد کرده است.

در جریان تحقیقات انجام شده یوشیکی ساسای و دو تن از کارکنان دیگر نیز مورد ظن قرار گرفتند اما این سه نفر مقصر شناخته نشدند.

تیم تحت سرپرستی یوشیکی ساسای در نهایت ادعای خود و نیز مقاله منتشره در مجله نیچر را پس گرفت.

خبرهای تصویری