Skip to content

ارتباطات پژوهشی: در سالی که گذشت، فرزان با حضور در دو نمایشگاه به معرفی دستاوردهای خود پرداخت.

موسسه فرزان در نمایشگاه ۴ روزه دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی ایران حضوری فعال داشت. در طی زمان برگزاری این نمایشگاه، موسسه، خدمات و دستاوردهای پژوهشی خود را ارائه و معرفی کرد.

در طی زمان برگزاری نمایشگاه، بازدیدکنندگانی از طیف دانشجویان تا اساتید داخلی و خارجی و مدیران پژوهشی در غرفه موسسه حضور یافته و با فعالیتهای متنوع آن آشنا شدند. تعدادی از پژوهشگران و اساتید حوزه علوم پزشکی ضمن آشنایی با فعالیت های موسسه، با تکمیل فرم، آمادگی خود را جهت همکاری اعلام داشته و یا تمایل خویش را جهت استفاده از خدمات ارائه شده ابراز داشتند. در همین ارتباط برخی از پژوهشگران علاقمند و واجد شرایط جهت همکاری به عنوان نماینده موسسه در مراکز و دانشگاه های متبوع خویش اعلام آمادگی نمودند.

همچنین موسسه فرزان در نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور نیز حضور فعالی داشت. این گردهمایی با همکاری پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در۲۱ آبان ۱۳۸۸ برگزار شد. موسسه فرزان با حضور خود در این گردهمایی، خدمات خود را در زمینه نمایه سازی و بهبود کیفیت مجلات معرفی نمود.

خبرهای تصویری