Skip to content

ارتباط با صنعت: تامین۳۰ درصد از هزینه های دانشگاه خواجه نصیراز طریق طرح های ارتباط با صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی میزان بودجه پژوهشی این دانشگاه را ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۳۰ درصد از هزینه های این دانشگاه از طریق اجرای طرح های ارتباط با صنعت تامین می شود.

طرح های ارتباط با صنعت طرح هایی هستند که هزینه اجرای آنها را یک واحد صنعتی عهده دار می شود.
دکتر مهدی احسانیان اظهار داشت : مسوولان دانشگاه خواجه نصیر براین باورند که قراردادهای ارتباط با صنعت علاوه بر ایجاد بازار کار برای استادان و دانشجویان، گره گشای مشکلات بودجه ای خواهد بود.
وی افزود : اجرای طرح های ارتباط با صنعت در این دانشگاه بخشی از مشکلات را رفع می کند برای مثال ۴۰ درصد از تجهیزات آزمایشگاهی این دانشگاه از طریق انجام پروژه های ارتباط با صنعت تامین می شود.
دکتر احسانیان گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه پژوهشی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی وجود دارد و در واقع به ازای هر ۲ استاد یک آزمایشگاه وجود دارد .
به گفته وی با توجه به خط مشی های دانشگاه خواجه نصیر ، دریافت پروژه های صنعتی از بخش صنعت که در واقع همان قرارداد ارتباط با صنعت است از شاخص های ارتقای استادان دانشگاه است .
معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر همچنین در مورد انجام طرح های کلان در این دانشگاه گفت: یکی از اهداف پروژه های ملی افزایش اعتماد میان بخش صنعت و دانشگاه است که باعث رشد همزمان بخش صنعت و دانشگاه در کنار یکدیگر می شود.
معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در مورد مزایای اجرای پروژه های صنعتی در دانشگاه ها گفت: یکی از اهداف بلند مدت دانشگاه این است که دانشجویان این دانشگاه درصورت عدم تحصیل و جذب شدن در بخش آموزشی عالی کشور، در بخش های صنعتی مرتبط با این دانشگاه فعالیت کنند و به نوعی اجرای چنین طرحی به نوعی تربیت نیروی متخصص برای صنعت در مدت زمان کوتاه تر است.
وی همچنین از اجرای طرح استاد مهمان برای ایجاد ارتباط هرچه قویتر میان صنعت و دانشگاه خبر داد و گفت: در این طرح استادان این دانشگاه یک روز در هفته به عنوان نماینده دانشگاه در بخش های مختلف صنعتی کشور حضور می یابند و با این کار زمینه آشنایی پژوهشگران صنعتی و استادان دانشگاه بیشتر فراهم می شود و به این ترتیب احتمال تعریف پروژه های صنعتی افزایش می یابد.

خبرهای تصویری