Skip to content

ارتقای شاخصهای تولید علم کشور و جایگاه مجلات با نمایه کردن مجلات ایرانی در اندکس های بین المللی

در طول ۱ سال گذشته مجله چشم پزشکی ایران (Iranian Journal of Ophthalmology) با همکاری بخش مجلات موسسه فرزان و انجمن چشم پزشکی ایران، توسط ISI نمایه شد.

در این زمینه، ضمن همکاری با مجلات مختلف کشورمان از جای جای ایران (شمال، جنوب، شرق و غرب)، توفیق و تجربه نمایه سازی مجلات در اندکسهای معتبر دیگر همچون Scopus Cinahl, Index Copernicus, ، EMBASE و IMEMR نیز حاصل شده است.

همچنین، تعداد ۲۲ عنوان مجله از مجلات علوم پزشکی کشورمان، به صورت رایگان ارزیابی اولیه شده اند و نتایج آن به منظور ارتقای کیفیت به سردبیران مجلات ارائه شده است. ارتباطات و پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.

قابل ذکر است که موسسه فرزان ارزیابی تحلیلی خود را از کیفیت مجلات بصورت رایگان ارائه می نماید و آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه نشریات تخصصی پزشکی کشور اعلام می کند.

گفتنی است، بخش مجلات موسسه فرزان با اجرای موفق پروژه ارزشیابی مجلات علوم پزشکی کشور زیر نظر معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و نیز حضور در نخستین گردهمایی علمی انجمن سردبیران نشریات علوم پزشکی کشور سال پر افتخار و پرکاری را پشت سر گذاشته است که بدین وسیله به همکارانمان در این بخش خسته نباشید عرض می کنیم.

خبرهای تصویری