Skip to content

ارزشیابی پژوهشی: نتایج ارزشیابی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۸۹ اعلام شد.

دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و اصفهان در گروه دانشگاههای تیپ یک؛ دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… ، دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تیپ دو ؛ و نیز دانشگاههای علوم پزشکی شهرکرد، کردستان و بوشهر در تیپ سه؛ به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

برای ملاحظه نتایج می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید:
نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال ۱۳۸۹ دانشگاههای علوم پزشکی کشور

خبرهای تصویری