Skip to content

استعدادهای درخشان: آئین نامه تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان وزارت بهداشت تصویب شد

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت از تصویب آئین نامه پیشنهادی تسهیلات آموزشی و پژوهشی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و گفت: بر اساس بازنگری در آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت بهداشت، معیارهای ورود به حوزه استعدادهای درخشان گسترده تر شد.
دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گسترش معیارهای ورود به حوزه استعدادهای درخشان به گونه ای گسترش یافته است که دانشجویان نمونه کشوری، رتبه های برتر آزمون های کشوری وزارت بهداشت (مانند آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی)، آزمون های دستیاری، دکتری تخصصی و دانشنامه های تخصصی، نفرات اول هر سال تحصیلی در هر رشته و مقطع را شامل می شود.
وی اضافه کرد: در نظر گرفتن ملاک های استمرار نخبگی و تکیه بر چند بعدی بودن ملاک ها مانند ملاک های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی نیز از دیگر مواردی است که در این آئین نامه مورد تصویب قرار گرفته است.
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت یاد آور شد: دانشگاه های علوم پزشکی موظف شدند که تسهیلاتی را برای استعدادهای درخشان دانشگاه فراهم کنند.
وی اظهار داشت: از دیگر مصوبات آئین نامه پیشنهادی می توان به تسهیلات هنگام فراغت از تحصیل اشاره کرد. بر اساس این مصوبه دانشجویان استعداد درخشان مشمول طرح نیروی انسانی در صورت اعلام نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی می توانند طرح خود را در این مراکز بگذرانند.
ممتازمنش در خصوص ادامه تحصیل استعدادهای درخشان وزارت بهداشت تصریح کرد: برای ادامه تحصیل این دانشجویان در مقاطع مختلف سهمیه خاص مازاد بر ظرفیت موجود در نظر گرفته است. چگونگی استفاده از آن در شیوه نامه مربوطه مصوب خواهد شد.
وی افزود: همچنین در جلسه روز گذشته شورای هدایت استعداد درخشان ضمن بازنگری در این آئین نامه این شورا، وظایف دبیرخانه شورا جهت تسریع در روند امور مربوط به استعدادهای درخشان وزارت بهداشت تعیین شد و شورای معین جهت تدوین و تصویب شیوه نامه های لازم برای اجرای مصوبات این شورا ایجاد شد.

خبرهای تصویری