Skip to content

استعدادهای درخشان: اجرایی کردن سند راهبردی نخبگان برعهده بنیاد ملی نخبگان است.

رییس ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان گفت: اجرایی سازی سند راهبردی در امور نخبگان برعهده بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته که برای اجرای آن نیازمند همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف است.

دکتر آریا الستی در هم اندیشی مسوولان نهادهای فرهنگی با محوریت اجرای اقدامات فرهنگی و پژوهشی سند راهبردی کشور در امور نخبگان اظهار داشت: براساس این سند سازمان های مختلف نسبت به وظایف خود مطلع می شوند و بر این اساس یک هم افزایی بین دستگاه ها ایجاد خواهد شد که برقراری ارتباط برعهده بنیاد ملی نخبگان است.

وی ادامه داد:  دستگاه ها برنامه های خود را به بنیاد ملی نخبگان اعلام می کنند و اگر نیاز به حمایت باشد، بنیاد این پیشنهاد را در شورای عالی فرهنگی مطرح و سپس آن را برای اجرایی سازی آماده می کند.

الستی گفت: برای این منظور ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در بنیاد ملی نخبگان راه اندازی شده که در قالب پنج کمیسیون فعالیت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ جلسات متعددی با استعدادهای برتر و نخبگان کشور داشتند که در نهایت به این نتیجه رسیدند که بنیادی برای بررسی مسائل مربوط به نخبگان و پرورش استعدادهای برتر در سطح ملی تشکیل شود.

الستی افزود: بر این اساس سیاست گذاری این بنیاد آغاز شد و اواخر دولت هشتم زمینه های اولیه آن تشکیل و اوایل دولت نهم قوانین مربوط به تشکیل بنیاد ملی نخبگان در شورای عالی فرهنگی به تصویب رسید و این بنیاد کار خود را در سال ۱۳۸۵ آغاز کرد.

وی ادامه داد: در آن زمان رییس بنیاد ملی نخبگان معاون اول رییس جمهوری بود که بعد از تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرط ریاست معاون اولی از بنیاد ملی نخبگان برداشته شد و اکنون رییس بنیاد معاون علمی و فناوری رییس جمهوری است.

وی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان دارای اساسنامه ای است که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است که ساختار آن هیات امنایی است و رییس آن نیز رییس جمهور است از این رو از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: مجموعه آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان براساس این اساسنامه تدوین شد که بعد از گذشت حدود چهار سال از فعالیت خود موفقیت های خوبی کسب کرده است.

الستی ادامه داد: در سال ۱۳۸۹جلسه ای در محضر رهبر معظم انقلاب با حضور روسای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و تعدادی از وزرا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد که در این نشست دغدغه ها و چالش ها مطرح شد.

وی ادامه داد: بعد از این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سریعا مسوولیت تدوین پیشنهاد اولیه سند راهبردی کشور در امور نخبگان را به بنیاد ملی نخبگان سپرد و بنیاد از سال ۸۹ کار خود را آغاز کرد. برای این منظور ستادی تشکیل شد تا چالش ها، آسیب ها، نگرانی ها و همچنین وظایف دستگاه ها در تدوین این سند را مشخص کند.

رییس ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان ادامه داد: پیشنهادها از مجموع نخبگان، استعدادهای برتر، مدیران و دست اندرکاران این حوزه جمع آوری و در کمیته نگارش سند راهبردی کشور در امور نخبگان بررسی شد.

وی افزود: در اسفند ماه سال ۹۰ بنیاد ملی نخبگان نسخه قابل قبولی از این سند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرد و در کمیسیون های مختلف مطرح شد که در فروردین ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه مطالعه دقیق این سند را به شورای معین واگذار کرد و برای شش ماه (از فروردین تا مهر ماه ۹۱) این شورا جلساتی را به بررسی این سند اختصاص داد و بعد از اعمال یکسری تغییرات جزیی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در مهر ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید و در آبان ماه همان سال توسط رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: این سند در چندین فصل نهایی شد که در این فصل ها به بخش ها و چالش های متعدد در این راه اشاره شده است.

وی گفت: یکی از مهمترین چالش های پیش رو نبود یک تعریف جامع، صحیح و هماهنگ در امور نخبگان در کشور است که در فصل اول مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت: چشم انداز، اهداف کلان سازمان ها در امور نخبگان مجموعه راهبردها برای برطرف کردن آسیب ها و چالش ها و رسیدن به اهداف کلان راهبردی در امور نخبگان برخی از موضوعات فصول مختلف این سند است.

وی ادامه داد: بر این اساس پنج راهبرد کلان برای برطرف کردن چالش ها تعریف شد که «استقرار نظام شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانی»، «توانمندسازی اجتماعات نخبگانی در چارچوب گفتمان اسلامی – ایرانی»، «زمینه سازی برای اثرگذاری افراد و گروه های نخبه در جامعه»، «ارتقای نظام سیاست گذاری و مدیریت امور نخبگان» و «توسعه زیرساخت های فرهنگی، پژوهشی و اطلاع رسانی مرتبط با نظام نخبگانی» است.

خبرهای تصویری