Skip to content

استعدادهای درخشان: بررسی راهکارهای شناسایی و حمایت نخبگان در نشست سراسری مسئولین بنیاد ملی نخبگان

معاون شناسایی، جذب و امور فرهنگی بنیاد ملی نخبگان از برگزاری نشست سراسری مسئولین بنیاد ملی نخبگان و روسای دفاتر استانی بنیاد خبر داد و گفت: در این نشست در خصوص تهیه بانک اطلاعاتی جامع از نخبگان بحث می شود.
دکتر سید حسین حسینی با تاکید بر اینکه مسیر هدایت و پشتیبانی و حمایتهای مادی و معنوی بنیادی ملی نخبگان باید تعاملی باشد، افزود: نشست دو روزه مسئولین بنیاد ملی نخبگان و روسای بنیادهای استانی با هدف بررسی و پیشنهاد راهکارهای نوین برای شناسایی و جذب و حمایت هدفمند نخبگان از سوی بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود.
معاون شناسایی، جذب و امور فرهنگی بنیاد ملی نخبگان زمان برگزاری این نشست دو روزه را ۷ و ۸ اردیبهشت ماه در رشت اعلام کرد و اظهار داشت: تهیه بانک اطلاعاتی جامع از نخبگان، بازخوانی آیین نامه های حمایتی و بررسی و اخذ نظر و تعامل با مدیران در خصوص برنامه های فرهنگی بنیاد از جمله موارد بحث و گفتگو در این نشست است.
دکتر حسینی یافتن راهکارهایی برای تسهیل روشها در شناسایی و حمایت از نخبگان توسط بنیاد بدون مراجعه آنان به بنیاد را از دیگر هدفهای این نشست عنوان کرد و ادامه داد: تسهیلات ارائه شده به نخبگان باید از حالت یک طرفه خارج شود و با ارائه هدفمند حمایتها، هویت ملی و دغدغه های استعدادهای برتر و نخبگان را نسبت به جامعه ارتقاء دهیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها