Skip to content

استعدادهای درخشان: تاسیس دفتر بنیاد ملی نخبگان در کلیه استانهای کشور تا پایان سال جاری

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه به زودی بیست و دومین دفتر استانی بنیاد نخبگان در بوشهر راه اندازی می شود، گفت: تا پایان سال کلیه استانهای کشور دارای دفاتر استانی بنیاد می شوند.

وی راه اندازی این دفاتر را عاملی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده بنیاد در اساسنامه عنوان کرد و افزود: از آغاز به کار این دفاتر تاکنون ۹ هزار و ۵۰۰ نفر از نخبگان از تسهیلات بنیاد استفاده کرده اند. این تعداد تنها از طیف دانشجویان بودند و تاکنون موفق به شناسایی استعدادهای برتر و درخشان در بخش دانش آموزی نشدیم لذا باید دفاتر بنیاد در این بخش نیز فعال شوند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه این بنیاد باید از توسعه فیزیکی و  ستادی پرهیز کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه مخاطبان بنیاد، نخبگان هستند از این رو لازم است برای رسیدن به اهداف از وجود این افراد بهره مند شویم.

وی با اشاره به سوابق علمی دکتر سهراب پور – رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف، یادآور شد: در ساختار بنیاد ملی نخبگان، سمت قائم مقامی رئیس بنیاد نیز دیده شده بود که با توجه به سوابق علمی و اجرایی دکتر سهراب پور قائم مقامی این بنیاد را به وی پیشنهاد کردیم که با موافقت وی زمینه هایی برای حمایت و بهره مندی بیشتر از نخبگان کشور فراهم می شود.

خبرهای تصویری