Skip to content

استعدادهای درخشان: تحصیل بیشترین استعدادهای درخشان کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران جزء دانشجویان استعداد درخشان هستند که این تعداد بالاترین تعداد دانشجویان استعداد درخشان در کل دانشگاههای کشور است.

وی اضافه کرد: این فضا امکان فعالیت هرچه بیشتر برای برنامه ریزی علمی و طرح های مشترک علمی و همچنین توانمندسازی و ارتقای وضعیت علمی این دسته از دانشجویان در کنار برنامه های آموزشی را فراهم می کند.

دکتر پروین پاسالار ادامه داد: نخبگان از سرمایه های اصلی کشور هستند و برای آنها باید هرچه بیشتر فضای فعالیت علمی در زمینه های مختلف ایجاد کرد.

رئیس مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از برگزاری جشن نخبگان و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: این جشن به عنوان جشن سالانه مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران فردا بعد از ظهر  با حضور مسئولان دانشگاه  برگزار می شود.

خبرهای تصویری