Skip to content

استعدادهای درخشان: جزئیات بازنگری آیین نامه تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با اشاره به جزئیات بازنگری آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی مهمترین تغییرات را تشریح کرد.

دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آیین نامه در شورای عالی استعداد درخشان وزارت بهداشت با حضور وزیر و سایر اعضای شورا بازنگری شد.

امکان تحصیل همزمان دانشجویان دوره دکتری حرفه ای در رشته های دوره دکتری تخصصی با عنوان MD Ph.D
وی با اشاره به مهمترین تغییرات و مواردی که در بازنگری به آن اضافه شد از امکان تحصیل همزمان دانشجویان دوره دکتری حرفه ای در رشته های دوره دکتری تخصصی با عنوان MD Ph.D خبر داد و به مهر گفت: امکان استفاده از تسهیلات تحصیل همزمان برای دانشجویان MD یا دوره دکتری حرفه ای در یک رشته دکتری تخصصی (Ph.D) به انتخاب خود آنها فراهم شد.

انتخاب نفرات اول مسابقات انفرادی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به عنوان نفرات اول کشوری مشمول تسهیلات
دکتر ممتازمنش اضافه کرد: با توجه به برگزاری نخستین المپیاد علمی برای دانشجویان علوم پزشکی در آیین نامه تغییری حاصل و تسهیلاتی برای برگزیدگان آن تعیین شد.

وی یادآور شد: بر اساس بازنگری در آیین نامه تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان، نفرات اول مسابقات انفرادی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی به عنوان نفرات اول کشوری مشمول تسهیلات این آیین نامه می شوند.

تعیین  ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره دکتری تخصصی برای گروه استعداد درخشان
رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گفت: از دیگر تغییرات آیین نامه می توان به تغییر نحوه انتخاب دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی اشاره کرد. در این تغییر به دلیل اینکه ظرفیت پذیرش در برخی رشته های دکتری تخصصی زیر ۵ نفر بود به جای در نظر گرفتن ظرفیت رشته – محل، ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو که دارای شرایط آیین نامه باشند، جزء دانشجویان استعداد درخشان محسوب می شوند.

اضافه شدن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاههای علوم پزشکی ارتش، شاهد و بقیه الله به آیین نامه
وی اضافه کرد: با بازنگری در آیین نامه، دانشجویان استعداد درخشان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه علوم پزشکی شاهد و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله نیز از این پس مشمول آیین نامه تسهیلات می شوند.

شفاف سازی بخش هایی از آیین نامه تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی
دکتر ممتازمنش از شفاف سازی سایر بخش های آیین نامه تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان علوم پزشکی خبر داد و گفت: بخش هایی از آیین نامه که مربوط به چگونگی استفاده دانشجویان از این آیین نامه بود در بازنگری شفاف سازی شد. به این تربیت دانشجویان تنها یکبار می توانند از تسهیلات این آیین نامه در یک مقطع تحصیلی استفاده کنند، تنها باید یک گزینه را انتخاب کنند و می توانند بلافاصله پس از تحصیل خود در اولین دوره پذیرش از تسهیلات آیین نامه استفاده کنند.

خبرهای تصویری