Skip to content

استعدادهای درخشان: حمایت از حدود ۲۰۰۰ نخبه توسط بنیاد ملی نخبگان

در آخرین جلسه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان با تأکید ریاست جمهوری بر تشکیل هر چه سریعتر شورای علمی نخبگان مقرر شد اعضای این شورا متشکل از مدیران اجرایی و برنامه ریز در امور نخبگان و خود نخبگان و استعدادهای برتر از طریق هیئت امنا معرفی شوند.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلیات راه اندازی خانه نخبگان به تصویب رسید و قرار شد آئین نامه تشکیل خانه بررسی و نهایی شود.

عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در توضیح خانه نخبگان افزود: این خانه محلی برای تجمیع نخبگان و استعدادهای برتر و تبادل نظر و پرورش ایده ها در راستای رفع مشکلات کشور است.

وی گفت: همچنین در جلسه قبل هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان بر تشکیل بنیاد نخبگان در استان تأکید و مقرر شد بررسی دقیقتری بر روی موضوع صورت گیرد و پس از آن بنیاد نخبگان استان برای ارائه تسهیلات بیشتر به نخبگان در استانهای کشور ایجاد شود.

عباسپور اضافه کرد: با تشکیل این شورا که رکن اصلی بنیاد خواهد بود، سازو کار اجرایی بنیاد نیز تشکیل می شود.
وی اظهار داشت: شناسایی نخبگان، توجه و ارتباط بیشتر به نخبگان به ویژه نخبگان حوزوی و علوم انسانی نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در چهارمین جلسه هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه بنیاد ملی نخبگان که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد، دکترصادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنباد ملی نخبگان گزارشی از مهمترین فعالیت های این بنیاد در یکسال گذشته ارائه کرد.

بررسی پرونده بیش از ۵۵۰۰ متقاضی و حمایت ازحدود  ۲ هزار نخبه، پشتیبانی از استعدادهای برتر در قالب حمایت های علمی، پژوهشی و مالی و ارائه تسهیلات نظام وظیفه به حدود ۵۶۸ نخبه و استعداد برتر از جمله اقدامات بنیاد ملی نخبگان در یک سال گذشته عنوان شده است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان تدوین طرح باز کردن در آزمایشگاه ها و کارگاههای دانشگاه ها و مراکز علمی به روی مخترعان و نو آوران جوان، تشکیل دفتر ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور، اعزام نخستین کاروان نخبگان جوان به عمره مفرده و برگزاری بازدیدهای علمی، حمایت های برنامه ای از مراکز نخبه پرور، پیگیری مشارکت نخبگان در پروژه های اساسی علم و فناوری کشور و دعوت از نخبگان جوان برای شرکت در نشست نقشه جامع علمی کشور را از دیگر اقدامات این بنیاد به منظور حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر جوان برشمرد.

خبرهای تصویری