Skip to content

استعدادهای درخشان: حمایت بنیاد ملی نخبگان از مراکز نخبه‌پرور دانش‌آموزی

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر (شهاب) در کشور به طور گسترده با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست که در سال جاری در ۱۲ استان کشور اجرایی می شود.

دکتر نسرین سلطانخواه در نخستین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی ۵ با تاکید بر حمایت ۶ میلیارد تومانی بنیاد ملی نخبگان از مراکز نخبه‌پرور در سطح دانش‌آموزی، ماموریت بنیاد ملی نخبگان را شناسایی استعدادها، کمک به رشد و شکوفایی و در نهایت زمینه سازی برای جذب و بکارگیری استعدادها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه شناسایی استعدادهای برتر در گروه‌های سنی مختلف انجام می‌شود،‌ تاکید کرد: شناسایی استعدادها از دوره دانش‌آموزی آغاز می‌شود و سپس در دوره دانشجویی ادامه یافته و در نهایت به شناسایی شخصیت‌های برجسته علمی ختم می‌شود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: در دوره دانش‌آموزی که به دوره آغازگری معروف است توجه به مراکز نخبه‌پرور در آموزش و پرورش یکی از ماموریت‌های بنیاد ملی نخبگان است؛ براین اساس در سال گذشته ۶ میلیارد تومان از مراکز نخبه‌پرور در سطح دانش آموزی حمایت‌های هدفمند و برنامه‌ای صورت گرفت.
دکتر سلطانخواه با تاکید بر آینده سازی برای دانش آموزان کشور خاطرنشان کرد: طرح شناسایی و هدایت تحصیلی استعدادهای برتر (شهاب) در کشور به طور گسترده با همکاری وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست که در سال جاری در ۱۲ استان کشور اجرایی خواهد شد و در این طرح دانش آموزان نخبه بدون جدا شدن از سایر دانش‌آموزان توسط معلمان پشتیبانی و هدایت می‌شوند.

خبرهای تصویری