Skip to content

استعدادهای درخشان: پذیرش بدون آزمون نخبگان در دوره های دکتری

قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان از ابلاغ مصوبه ” راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر” از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به بنیاد خبر داد و گفت: بر این اساس دانش آموختگان نخبه کارشناسی ارشد به صورت مازاد بر سهمیه دانشگاه و بدون آزمون دکتری در قالب بورس به دانشگاهها معرفی می شوند.

دکتر سعید سهراب پور با بیان اینکه مصوبه راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر در ۸ ردیف در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، افزود: با تصویب این مصوبه در شورا از سوی رئیس جمهور برای اجرا به بنیاد ملی نخبگان و وزارتخانه های علوم و بهداشت ابلاغ شد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به جزئیات این مصوبه خاطر نشان کرد: بنیاد ملی نخبگان تعدادی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد که در بنیاد دارای پرونده هستند را به صورت مازاد بر سهمیه دانشگاه و بدون آزمون دکتری در قالب بورس به دانشگاهها معرفی می کند و دانشگاهها نیز از حمایت بنیاد بهره مند می شوند.
دکتر سهراب پور با تاکید بر اینکه بر این اساس دانشگاههایی که نخبگان را به صورت بورسیه در مقطع دکتری می پذیرند، هیچ تعهدی در قبال استخدام آنان ندارند، یادآور شد: جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی در دانشگاهها بر اساس مصوبه مذکور در دبیرخانه جذب نخبگان ( ذیل هیئت عالی جذب) مستقر در بنیاد انجام می شود و نخبگان با تایید علمی بنیاد و تایید صلاحیت عمومی توسط هیئت مرکزی جذب به دانشگاهها و پژوهشگاهها معرفی می شوند.
وی درخصوص جذب نخبگان در شرکت های دانش بنیان گفت: طبق این مصوبه مقرر شده است که برای جذب و فراهم شدن بسترهای اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی در شرکتهای دانش بنیان، بسته های حمایتی تدوین شود.
دکتر سهراب پور ادامه داد: همچنین برای حمایت از دانشگاههای نخبه پرور، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال در قالب بودجه سال ۹۱ پیش بینی شده تا با نظارت بنیاد و براساس درخواست دانشگاهها، برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی هزینه شود.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه طبق این مصوبه به وزارتخانه های علوم و بهداشت مهلت ۶ ماهه برای رتبه بندی و استانداردهای رفاهی و زیرساختی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها داده شده است، اظهار داشت: در این مهلت ۶ ماهه این دو وزارتخانه موظف هستند نتیجه رتبه بندی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.
به گفته وی هرگونه افزایش کمی و تعیین ظرفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی برای دانشگاههای نخبه پرور منوط به رعایت استانداردهای مورد نظر است.
دکتر سهراب پور ادامه داد: این مصوبه بنیاد ملی نخبگان را به عنوان یک نهاد پژوهشی، متولی اصلی سیاستگذاری و مدیریت امور نخبگان و استعدادهای برتر معرفی شده است که مصوبات هیأت امنای آن توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود و سایر نهادهای ذیربط موظف به همکاری در اجرای سیاستها و مقررات و همچنن برنامه ریزی و بودجه ریزی درخصوص اجرای مصوبات آن هستند.

خبرهای تصویری