Skip to content

استعدادهای درخشان: ۱۰ درصد دانشجویان برتر مشمول آیین‌نامه استعداد درخشان شدند.

عضو شورای عالی استعدادهای درخشان وزارت بهداشت از تغییر و بازنگری آیین نامه استعدادهای درخشان در گروه علوم پزشکی خبر داد و گفت: با تاکید ویژه وزیر بهداشت درصد بیشتری از دانشجویان علوم پزشکی مشمول استفاده از تسهیلات آیین نامه می شوند.

دکتر سیدحمید جمال الدینی با اعلام این خبر افزود: بازنگری های این آیین نامه با هدف اینکه تعداد بیشتری از دانشجویان بتوانند از تسهیلات ادامه تحصیل استفاده کنند، انجام شده است.

وی افزود: مهمترین تغییری که در این آیین نامه اعمال شد، تغییر میزان درصد برای دانشجویان برتر هر مقطع تحصیلی بود. بنابر بازنگری صورت گرفته تسهیلاتی که مربوط به یک درصد برتر دانشجویان در هر مقطع تحصیلی بود از این پس به ۱۰ درصد ارتقا یافت و درصد دانشجویان برتر هر مقطع تحصیلی به ۱۰ درصد افزایش یافت.

دکتر جمال الدینی خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت دستور داد که نگاه کلی در آیین نامه باید انبساطی باید و ضمن افزایش تسهیلات به سمت فراهم شدن امکان ارتقای افراد، گروه های بیشتری نیز مشمول آیین نامه شوند.

وی از تصمیم ویژه برای دو رشته داروسازی و دندانپزشکی خبر داد و گفت: دبیرخانه های آموزش دندانپزشکی و داروسازی نیز موظف شده اند که آیین نامه ای مطابق چارچوب آیین نامه شورای آموزش پزشکی و تخصصی که برای دستیاری پزشکی تهیه کرده است برای رشته های مربوط به خود تدوین کنند تا از سال جاری فرصت ادامه تحصیل گروه استعداد درخشان رشته های دندانپزشکی و داروسازی تامین شود.

نماینده نخبگان در شورای عالی استعدادهای درخشان وزارت بهداشت اظهار داشت: این دبیرخانه ها موظف هستند که آیین نامه را برای هر دو شیوه پذیرش با آزمون و بدون آزمون تدوین کنند.

وی تعیین مرجع معرفی دانشجویان استعداد درخشان برای آزمون ها و سایر موارد استفاده از تسهیلات را از دیگر نکات مهم بازنگری آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان برشمرد و گفت: از این پس تنها مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت مرجع معرفی دانشجویان است.

دکتر جمال الدینی افزود: مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت مرجع معرفی دانشجویان به دانشگاهها است و از سوی دیگر این موضوع جزء سوابق آموزشی فرد در نظر گرفته می شود.

عضو شورای عالی استعدادهای درخشان وزارت بهداشت از تغییر عمده جهت تسهیلات ادامه تحصیل برای دانشجویان نمونه خبر داد و گفت: بر اساس تغییرات آیین نامه، دانشجویان نمونه کشوری می توانند از تسهیلات ارتقای تحصیلی بدون آزمون استفاده کنند و دانشجویان کاردانی به کارشناسی و دانشجویان کارشناسی به کارشناسی ارشد بدون آزمون می توانند ارتقای تحصیلی پیدا کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها