Skip to content

اعضای هیت علمی: آیین نامه ارتقای هیئت علمی گروه پزشکی اردیبهشت ماه ابلاغ می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اتمام بررسی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: این آیین نامه در اردیبهشت ماه به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ می شود.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت بررسی شده است و وزیر بهداشت نقطه نظراتی برای آن ارائه کرده است که پس از اعمال آنها، برای ابلاغ آماده می شود.

وی افزود: پس از ابلاغ به دانشگاههای علوم پزشکی شئون مختلف آن از مهرماه سال ۹۰ اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی در ماه های پایانی سال ۸۹ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

خبرهای تصویری