Skip to content

انتشارات پژوهشی: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منصوب شد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حفظ سمت سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دکتر جعفر مهراد، ارزیابی کمی و کیفی انتشارات علمی، دانشمندان و پژوهشگران و تعامل سازنده با سایر نظامهای استنادی بین المللی را از مهمترین مأموریتهای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.

اجرایی کردن تشکیلات مصوب، ایجاد ساختارهای قانونی از قبیل ردیف مستقل، فضا، ساختمان و تأمین نیروی انسانی متخصص نیز از دیگر مواردی است که در این حکم عنوان شده است.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پیش از این وابسته به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بود و از سال ۱۳۸۸ به عنوان یک موسسه پژوهشی مستقل وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عمل می کند.

خبرهای تصویری