Skip to content

انتصاب پژوهشی: دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز منصوب شد.

در حکمی از سوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، دکتر سید سپهر قاضی نوری به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز منصوب شد.

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در حکمی دکتر سید سپهر قاضی نوری را به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز منصوب کرد.

در این حکم اتخاذ رویکرد ملی و فرا دستگاهی و توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها، هماهنگی برنامه ها، طرح های توسعه ای و هم افزایی فعالیت های مرتبط با این حوزه و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور از جمله وظایف این ستاد عنوان شده است.

سید سپهر قاضی نوری معاون سیاست گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز هست.

خبرهای تصویری