Skip to content

انتصاب پژوهشی: دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی منصوب شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور، دکتر محمد سعید سیف را به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: انتظار می رود با توکل به خدای متعال و در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و وظایف تعیین شده با هماهنگی معاون توسعه فناوری و همکاری اعضای حقیقی و حقوقی ستاد، ضمن اتخاذ رویکرد ملی و فرا دستگاهی و توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به تدوین راهبردها، اولویت ها، راهکارها، هماهنگی برنامه ها، طرح های توسعه ای و هم افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه صنایع دریایی و نظارت بر امور مربوط در سطح کشور اقدام شود.

دکتر محمد سعید سیف استاد دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی دریا – هیدرودینامیک بوده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه ملی یوکوهاما، ژاپن کسب کرده است.

خبرنامه الکترونیک فرزان این انتصاب را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد. 

خبرهای تصویری