Skip to content

انتصاب پژوهشی: رئیس انستیتو پاستور ایران منصوب شد.

دکتر مصطفی قانعی با حکم دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، با حفظ سمت، به عنوان سرپرست انستیتو پاستور ایران منصوب شد.

در این حکم آمده است: “نظر به تعهد و تجارب موفق جنابعالی در تولید محصولات با فناوری پیشرفته و نیز راه اندازی دفتر فناوری های سلامت، به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان سرپرست انستیتو پاستور ایران منصوب می شوید تا با اتکال به ذات باریتعالی و رعایت جوانب شرعی و قانونی انجام وظیفه کنید. امید است در سایه عنایات الهی با بهره گیری از کلیه توان کشوری و ظرفیت دانشمندان و متخصصین تلاشگر، در یک بازه زمانی مشخص، نیاز کشور به محصولات بیولوژیک در بخش دارو و واکسن مرتفع شود. در پیشبرد این اهداف و برنامه ها موفق باشید.”

پیش از این دکتر محمدحسین مدرسی ریاست انستیتو پاستور را بر عهده داشت.

خبرنامه الکترونیک فرزان ضمن تبریک این انتصاب شایسته، برای ایشان آرزوی توفیقات الهی می نماید.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها