Skip to content

انتصاب پژوهشی: رئیس باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد منصوب شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر کریم زارع را به عنوان رئیس باشگاه پژوهشگران جوان منصوب کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر کریم زارع را به سمت ریاست باشگاه پژوهشگران جوان منصوب کرد. وی دارای فوق دکتری شیمی – فیزیک از دانشگاه لویی پاستور فرانسه است. وی دارای تالیفات متعددی به شکل مقالات پژوهشی و کتاب می باشد. دکتر زارع پیش از این معاونت پارلمانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را عهدار بود.
دکتر کریم زارع به جای دکتر علی دلاور عهده دار سمت ریاست باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد می شود.

خبرنامه الکترونیک فرزان برای ایشان آرزوی توفبق می نماید.

خبرهای تصویری